• MUĞLA-FETHİYE-GİRMELER MFG-2011/21-IHL-5 KUYU BİTİRME RAP.

Bölge Likya napları, Beydağları otoktonu, ara zon olarak Yeşilbarak napı ve neootokton örtü kayalarına ait birimlerin yüzeylediği karmaşık jeolojik yapıya sahip bir alandır. Sondaj ve kaplıca suyunun ısıtıcı kaynağı olarak genç tektonik rejim ile bağlantılı yüksek jeotermal gradyan düşünülmektedir.
Muğla ili, Fethiye ilçesi, Kemer Girmeler (Gebeler) mevkiinde jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla MFG-2011/21-İHL-5 sondajı yapılmıştır. 300±60 m olarak planlanan sondaj 343,09 m‘de sonlandırılmıştır. Sondajda 0,00-08,00 m’ler arasında toprak örtü, 08,00-75,00 m’ler arasında yeşilimsi gri renkli kumtaşı, çakıltaşı, konglomera, killi silttaşı, 75,00-265,00 m’ler arasında yeşilimsi, grimsi renkli kumtaşı-silttaşı-kiltaşı-şeyl-marn ardalanmalı birim, 265,00-343,09 m’ler arasında ise bej renkli karbonatlı kumtaşı-silttaşı, gri renkli, sert, çatlaklı, pis kokulu, yer yer erime boşluklu kireçtaşı, dolomit ve dolomitik kireçtaşları kesilmiştir.
Sondajda kuyu emniyetini sağlamak ve üst kısımlardan düşük sıcaklıklı ılık su karışmasını önlemek için yüzeyden itibaren 00,00-51,00 m‘ler arasına 13 ⅜″ ‘lik ST-37 kalitesinde, 6 mm et kalınlığında kapalı, kaynaklı muhafaza borusu inilmiş ve arkası yüzeye kadar sif katkılı çimento ile çimentolanmıştır. 00,00-136,00 m‘ler arasına 9 ⅝″ ‘lik ST-44 kalitesinde, 6 mm et kalınlığında kapalı, kaynaklı muhafaza borusu inilmiş ve arkası yüzeye kadar sif katkılı çimento ile çimentolanmıştır. 126,76-340,76 m’ler arasına ise ST-37 kalitesinde, 5 mm et kalınlığında 6 ⅝″ (kapalı ve filitreli) kaynaklı üretim borusu inilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
Kuyuda jeotermal rezervuar parametrelerinin belirlenmesi için 342,00 m’de jeofizik kuyu içi log ölçüleri (termik 1-2-3, SP, GR-Neutron ve density) alınmıştır. Bu çalışmalar sonucunda en yüksek statik sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan 342 m’de 43,1 ˚C olarak ölçülmüştür. Delme, kuyu içi jeofizik log ölçümleri ve teçhiz işlemlerinin tamamlanmasından sonra kompresörle kuyu geliştirme ve üretim test çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan kompresör testi sırasında (takım dizisi 60 m’de, 16 bar basınçta vana kısılarak 1,6 bar basınçta kuyu dengelenerek) akışkanın kuyu başı termik değeri en yüksek 42 ˚C olarak ölçülmüştür. Kuyuda artezyen olmadığından kompresörle (17 bar basınçta, 121 m’den) 56 l/s debide üretim sağlanmıştır.
Sondajdan üretim esnasında sıcak su numunesi alınarak kimyasal analizi yaptırılmak üzere MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmiştir. Gelen analiz neticesine göre suyun Girmeler kaplıca suyu ile aynı su tipinde olduğu görülmüştür. Su numunesi Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sıcak ve mineralli sular sınıflamasına göre “sodyumlu, kalsiyumlu, klorürlü, sülfatlı, sıcak ve mineralli sular” sınıfına girmektedir.
Girmeler (Gebeler) kaynağı, yaklaşık 8 m derinliğindeki Girmeler mağarası dibinde doğal bir havuz içerisinde, K41°D-65°KB durumlu bir faya bağlı olarak yüzeye çıkmaktadır. MFG-2011/21-İHL-5 sondajında da bu faydan 42°C jeotermal akışkan elde edilmiştir. Na-Ca-Cl-SO4 ‘lı su tipinde olan sondaj ve kaplıca suyu; kalsit, aragonit ve dolomit minerallerine doygundur. Bu minerallerin kabuklaşma yapabileceği düşünülmektedir. Akışkanın silis jeotermometrelerine göre hesaplanan rezervuar sıcaklığının maksimum 82,68 °C olabileceği, mineral doygunluk endeksine göre yapılan araştırmalarda da benzer rezervuar sıcaklığı (60-80 °C) hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11520
Rapor Adı MUĞLA-FETHİYE-GİRMELER MFG-2011/21-IHL-5 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MART 2012
Yazarlar Adnan GÜVEN Ömer TURGUT

MUĞLA-FETHİYE-GİRMELER MFG-2011/21-IHL-5 KUYU BİTİRME RAP.

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11520
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 216,00TL


Etiketler: MUĞLA-FETHİYE-GİRMELER MFG-2011/21-IHL-5 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU