• BALIKESİR-MANYAS SAHASININ JEOTERMAL JEOFİZİK ETÜT RAPORU

Balıkesir-Manyas Belediyesi adına Manyas Kızıkköy civarında jeotermal enerji
konusunda detay jeoloji, jeotermal, jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları yapılmıştır.
İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay zonunun batı uzanımında yer almaktadır.
Yöredeki sıcak su çıkışları D-B doğrultulu faylara bağlantılı olarak yüzeylenmektedir.
Manyas-Kızıkköy kaplıcası kaynak ve sondajları üzerinden geçen bu faylar saha
alüvyonla örtülü olduğundan yüzeyde gözlenmektedir.
Bölgede en alttaki Paleozoyik yaşlı metamorfikler adı altında çeşitli şistler ve
mermerler yer almaktadır. Temelin üzerine alloktan olarak Mesozoyik yaşlı diyabaz ve
rekristalize kireçtaşları yer almaktadır. Üstte ise Neojen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, marn,
killi kireçtaşı, tüf, aglomera, andezit ve granit ile Kuvaterner yaşlı alüvyon çökelleri ile
travertenler yer almaktadır.
Kızıkköy kaplıcalarının bulunduğu bölgede tesisler için açılan kuyulardan 49.5
°C sıcaklıkta sıcak sular çıkmaktadır.
Manyas-Kızıkköy jeotermal alanında Neojen seviyeleri örtü kayayı, temeli
oluşturan Paleozoyik yaşlı mermer ve şistler ana rezervuarı oluşturmaktadır.
Manyas jeotermal enerji sahasında yer alan sıcak su kaynakları yüksek mineralli
değildir. Toplam çözünmüş madde miktarı maksimum 1147 mg/1 olarak bulunmuştur.
Sahada yaklaşık 20 km lik alanda ayrıntı jeofizik rezistivite etüdü yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda Kızıkköy civarında araştırma sondajı açılmasını
önermekteyiz.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11533
Rapor Adı BALIKESİR-MANYAS SAHASININ JEOTERMAL VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum BALIKESİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ŞUBAT-2006
Yazarlar Ömer Faruk TAMGAÇ Ömer HACISALİHOĞLU Doğan YURTSEVEN Erdoğan ÖLMEZ Hüdavendigar ŞAHİN

BALIKESİR-MANYAS SAHASININ JEOTERMAL JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11533
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 175,84TL


Etiketler: BALIKESİR-MANYAS SAHASININ JEOTERMAL VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU