• Kırklareli-Vize AR 200704569 Ruhsat No’lu Rezerv Raporu

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 200704569 nolu ruhsat sahası Kırklareli İli Vize İlçesi
sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Kırklareli F19-a2 ve E19-d3, paftalarında yer almakta
olup 2000,00 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Ruhsat sahasında 2008, 2009, 2010 ve 2011
yıllarında toplam derinliği 9724.50 metre olan 25 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan 22
adedi kömür kesmiş 2 adedi (T-92, T-233) hiç kömür kesmemiş 1 adedi (T-201) 1.00 m. nin
altında kömür kesmiştir.
Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler
oluşturmaktadır. Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine
Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak
Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner
yaşlı Alüvyonlar yer alır.
Ruhsat sahasında yapılan ve kömür kesen 22 sondajın değerlendirilmesi sonucunda
42 566 295 ton görünür kömür rezervi hesaplanmıştır.
Ruhsat sahasındaki kömürün görünür rezervinin endüstriyel analiz ortalaması ise
aşağıda verilmiştir.
Orijinal
Kömürde
Havada kuru
Kömürde
Su % : 35,26 6,27
Kül % : 31,46 45,10
Uçucu
Madde
% : 20,40 29,73
Sabit C % : 12,88 18,90
Yanar S % : 1,39 2,04
Külde S % : 0,66 0,96
AID Kcal/kg : 1747 2828
C: karbon, S: Kükürt, AID: Alt Isı Değeri

Rapor Özellikleri
Rapor No 11534
Rapor Adı Kırklareli-Vize AR 200704569 Ruhsat No’lu Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu KÖMÜR
Yer - Konum Kırklareli-Vize
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2012
Yazarlar Fatih ÖZSARI Seçil ÇOLAKOĞLU Cuma DAĞ M. Mete GÜLHAN

Kırklareli-Vize AR 200704569 Ruhsat No’lu Rezerv Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11534
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 497,21TL


Etiketler: Kırklareli-Vize AR 200704569 Ruhsat No’lu Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu