• Kırklareli-Lüleburgaz AR 200704580 Ruhsat No’lu  Raporu

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 200704580 nolu ruhsat sahası Kırklareli İli Lüleburgaz
İlçesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Kırklareli E19-d4, F19-a1 paftalarında yer almakta
olup 2000,00 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Ruhsat sahasında 2009 ve 2012 yıllarında
toplam derinliği 1248,60 metre olan 4 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan T-239 1.25m,
diğer 3 sondaj 0.80-0.90m kömür kesmiştir.
Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler
oluşturmaktadır. Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine
Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak
Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner
yaşlı Alüvyonlar yer alır.
Ruhsat sahasında yapılan ve kömür kesen 4 adet sondaj değerlendirilmesi sonucunda
1 658 160 ton görünür 1 837 500 muhtemel olmak üzere toplam 3 495 660 ton görünür +
muhtemel kömür rezervi hesaplanmıştır.
Ruhsat sahasındaki kömürün görünür rezervinin (1 658 160 ton) endüstriyel analiz
ortalaması ise aşağıda verilmiştir.
Orijinal
Kömürde
Havada kuru
Kömürde
Su % : 36.96 5.87
Kül % : 26.40 38.99
Uçucu Madde % : 22.06 33.15
Sabit C % : 14.58 21.99
Yanar S % : 1.62 1.99
Külde S % : 0.53 0.80
AID Kcal/kg : 1904 2969

Rapor Özellikleri
Rapor No 11537
Rapor Adı Kırklareli-Lüleburgaz AR 200704580 Ruhsat No’lu Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu KÖMÜR
Yer - Konum Kırklareli-Lüleburgaz
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2012
Yazarlar Fatih ÖZSARI Seçil ÇOLAKOĞLU Cuma DAĞ M. Mete GÜLHAN

Kırklareli-Lüleburgaz AR 200704580 Ruhsat No’lu Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11537
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 178,68TL


Etiketler: Kırklareli-Lüleburgaz AR 200704580 Ruhsat No’lu Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu