• SİVAS-MERKEZ-YUKARIYILDIZLI SYK-2011/22 İHL-6 KUYU BİTİRME

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından
2011-33.13.05-7 özel kod no.lu Sivas ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi
kapsamında yapılan bu çalışmada; Sivas-Merkez-Yukarıyıldızlı sahası ve civarında
2010 yılında yapılan jeolojik, jeofizik ve hidrokimyasal çalışmalar sonucu MTA Genel
Müdürlüğü’ne ait AR:8 no.lu ruhsat alanında belirlenen lokasyonda sondaj çalışması
(SYK-2011/22 İHL-6) gerçekleştirilmiştir.
Sondajın yapıldığı çalışma alanı ve çevresinde en altta Paleozoyik yaşlı Akdağ
Metamorfikleri yer alır. Metamorfikler mermerler ile şist ve kuvarsitlerden oluşur. Bu
temel birimlerin üzerinde diskordansla, Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı İncesu
Formasyonu yer alır. İncesu Formasyonu’nun alt seviyelerinde çakıltaşı, kumtaşı,
silttaşı, kiltaşından oluşan litolojiler üst seviyelerinde ise kireçtaşından oluşan Porsuk
Kireçtaşı Üyesi yer almaktadır. Bütün bu birimleri Pliyosen yaşlı bazalt ve
andezitlerden oluşan Bayat Volkanikleri kesmektedir. En üstteki Kuvaterner yaşlı
traverten ve alüvyonlar ise sahadaki en genç birimleri oluşturur.
Gerçekleştirilen sondajda; 00,00-12,00 m’ler arasında traverten, 12,00-96,00
m’ler arasında ise İncesu Formasyonunun çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı birimleri,
96,00-118,00 m’ler arasında gölsel kireçtaşları, 118,00-504,00 m’ler arasında ise yer yer
alt kesimlere doğru alterasyonun yoğunlaştığı İncesu Formasyonu’nun çakıltaşı,
kumtaşı, silttaşı ve kiltaşından oluşan birimleri kesilmiştir. 504,00 m’de sirkülasyonun
kesildiği ve 516,50 m’ye kadar sirkülasyonsuz ilerlenen kuyuda bu metreler arasında,
son metrelerdeki sediman örneklerinde yapılan değerlendirmelere göre Akdağ
Metamorfikleri’nin mermerleri kesilmiştir. Kuyu 516,50 m’de bitirilmiştir.
SYK-2011/22 İHL-6 kuyusunda ilerleme sırasında 94,00 m’de su gelişi olmuş
(Q= 100-150 l/s ve sıcaklık 30,1 ºC), gölsel kireçtaşlarının olduğu bu kesimde iki defa
tapa çimento yapılmış, fakat geliş önlenememiştir. Ağır çamurla kontrollü olarak
ilerleme devam ettirilmiştir. Ancak 504,00 m’de rezervuar kaya olan mermerlere
girildiğinde tekrar yüksek debili bir geliş başlamış ve kuyu bitimi olan 516,50 m‘ye
kadar yoğun çamurla sirkülasyonsuz olarak devam edilmiştir.
SYK-2011/22 İHL-6 kuyusunda 69,00 m’ye kadar 171/2” çaplı matkapla, 69,00-
304,00 m’ler arası 121/4” çaplı matkapla, 304,00-516,50 m’ler arası ise 81/2” çaplı
matkapla ilerlenmiştir. 0,00-66,00 m’ler arasına 133/8’’çaplı yüzey muhafaza borusu
inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. 0,00-274,00 m’ler arasına ise 9 5/8 lik ikinci
boru indirilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. 516,50 m’lik kuyu 263,00 m’den
511,00 m’ye kadar 6 5/8” ’lik kapalı ve filtreli üretim boruları ile teçhiz edilmiştir.
SYK-2011/2 İHL-6 sondajında kuyu tabanı 516,50 m iken ilerleme durumunun
belirlenmesi ve kuyunun teçhiz planlamasının yapılabilmesi için kuyu içerisinden MTA
Jeofizik Etütleri Dairesi Kuyu Ölçüleri Birimi elemanlarınca jeofizik kuyu içi log
ölçüleri (termik, gamma ray-neutron, density ve elektrik) alınmıştır.
Teçhiz işlemleri sonrasında kuyu yıkandıktan sonra geliş başlamış ve kuyu
artezyenik üretime geçmiştir. Kuyudan 200 l/s debide ve 37 ºC sıcaklıkta jeotermal
akışkan üretimi sağlanmıştır.
Kuyudan elde edilen akışkandan numune alınarak kimyasal analizi yaptırılmış,
analiz sonuçları hidrokimyasal açıdan değerlendirilmiştir. Buna göre SYK-2011/2 İHL-
6 kuyusundan üretilen su Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına göre
kalsiyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı sıcak ve mineralli sular sınıfına
girmektedir. Üretilen su kabuk yapıcı özelliktedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11551
Rapor Adı SİVAS-MERKEZ-YUKARIYILDIZLI SYK-2011/22 İHL-6 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum SİVAS-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2012
Yazarlar Serkan KARACA Ömer KESGİN

SİVAS-MERKEZ-YUKARIYILDIZLI SYK-2011/22 İHL-6 KUYU BİTİRME

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11551
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 75,01TL


Etiketler: SİVAS-MERKEZ-YUKARIYILDIZLI SYK-2011/22 İHL-6 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU