• GÜMÜŞHANE-ŞİRAN-KIRINTIYAYLA  MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Metalojenik provens özelliğinde olan Pontidlerde epitermal altın aramalarına yönelik
olarak gerçekleştirilen bu çalışma MTA Genel Müdürlüğünün Doğu Karadeniz Polimetal
Maden Araştırmaları Projesi (2005-13M2) kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Proje gereğince Kırıntıyayla sahasında maden jeolojisi haritası yapılmış, jeokimyasal
kayaç örnekleri ile mineralojik, petrografik ve x-ray örnekleri alınmış ve analizleri MTA
laboratuarlarında yapılmıştır.
Proje sahasının içinde yer aldığı Pontidler geçirdikleri jeotektonik evrim ve içerdikleri
farklı litolojik özellikleri nedeniyle kuzey ve güney Pontidler olmak üzere iki zonda
incelenmektedir (Ketin, 1966).
Kuzey zon gelişen jeolojik süreçte magmatik yay özelliğinde kalmıştır. Volkanik
faaliyetlerin etkin olduğu bu zonda volkanik kayaçlar gelişirken, yay gerisi havza özelliğini
taşıyan güney zonda ise tortul kayaçların oluşumunu sağlayan ortamlar gelişmiştir.
Doğu Karadeniz Bölgesinde 1990’lı yıllarda başlayan altın araştırmalarında epitermal
altın sistemlerinin geliştiği Eosen volkanikleri hedef kayaçlar olarak belirlenmiş ve bunlar
üzerinde ayrıntılı çalışılarak kıymetli metal içeren (Au, Ag) pek çok alterasyon sahası,
cevherleşme ve önemli maden yatakları (Mastra, Sobran) bulunmuştur.
Kırıntıyayla sahasında önceki yıllarda MTA tarafından yapılan çalışmalarda dikkate
değer altın değerleri elde edilmiş, sahanın değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar
yapılması önerilmiştir (Çınar ve diğ., 1985). Ayrıca sahada curufların bulunması
cevherleşmenin eski çağlarda işletildiğini işaret eder.
Kırıntıyayla sahasında sülfür mineralleri dissemine ve çatlak dolgusu şeklinde
gelişirken oksidasyon mineralleri sıvamalar halinde görülmektedir. İnceleme alanının
kuzeyindeki tepelerde yaygın bir şekilde gelişen silis şapka sistemin cevherleşme içermeyen
üst kotlarını temsil etmektedir. Cevherleşme ve alterasyonlar daha çok KB-GD yönünde
uzanan zonlar içinde gelişmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucu, Kırıntıyayla cevherleşmesinin hidrotermal damar tipte
epitermal sistemde gelişmiş bir cevherleşme olduğu ve yüzeylenmemiş genç granitik
kayaçlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11556
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-ŞİRAN-KIRINTIYAYLA SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum GÜMÜŞHANE-ŞİRAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2007
Yazarlar Erdem Nejat YAZICI Sebahattin GÜNER

GÜMÜŞHANE-ŞİRAN-KIRINTIYAYLA MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11556
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 139,83TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-ŞİRAN-KIRINTIYAYLA SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU