• SİVAS-KANGAL-KALKIM JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Sahada temel birimler killi şist ve kalkşist içeren Mesozoyik yaşlı Alıçlı Formasyonu kayaçlarından oluşur. Bunun üzerine Jura-Üst Kretase yaşlı yer yer dolomitik kristalize kireçtaşlarından oluşan Kaletepe Kireçtaşı gelmektedir. Serpantinleşmiş harzburjit, peridotit, gabro ve yastık lavlar içeren Üst Kretase yaşlı Güneş Ofiyoliti bu birimlerin üzerine tektonik olarak yerleşmiştir. Paleosen-Miyosen yaşlı Si ve Fe’li kızıl-kahverengi lateritli kabuk, özellikle dokanaklar boyunca gözlenmektedir. Bu birimlerinde üzerine çakıltaşı, kumtaşı ve kireçtaşı içeren Pliyosen yaşlı Kangal Formasyonu gelmektedir. İstif, Kuvaterner yaşlı alüvyon çökellerle son bulur.
Sahada Kalkım Uyuz Çermiği adı verilen ve çoklu kaynak şeklinde kendini gösteren sıcak su kaynak grubu bulunmaktadır. Bu kaynak grubu, Kalkım Deresi boyunca uzanan fay hattının kontrolünde alüvyon içerisinde gözlenmektedir. Kalkım Uyuz Çermiği’nin sıcaklığı 25,3-28,5 °C arasında, toplam debisi ise yaklaşık 35 l/s’dir. Kaynak çıkış noktalarında iki doğal havuz bulunmaktadır ve herhangi bir tesis inşa edilmemiştir.
Kalkım Uyuz Çermiği’nde Cyprinidae familyasına ait 5 farklı balık türü yaşamaktadır. Bu balık türleri ve söz konusu kaynağın kimyasal özelliklerinin bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.
Ruhsat alanında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, sahada bir jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları planlanarak lokasyon yeri belirlemeye yönelik detay etüt çalışmaları yapılmıştır.
Sahada yapılan jeoloji, jeofizik DES ve hidrojeokimya çalışmalarına dayanarak düşük de olsa anomali veren alanlar tespit edilmiş ve yapılacak jeotermal amaçlı sondajla sahanın gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılabileceği öngörülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11560
Rapor Adı SİVAS-KANGAL-KALKIM JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum SİVAS-KANGAL-KALKIM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM 2012
Yazarlar Serkan KARACA Hamza KARAMAN

SİVAS-KANGAL-KALKIM JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11560
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 168,00TL


Etiketler: SİVAS-KANGAL-KALKIM JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU