• KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ’NİN PALEOSİSMOLOJİSİ

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile Japonya Jeolojik araştırma Kurumu
(GSJ: Geological Survey of Japan)–Aktif Fay Araştırma Merkezi (AFRC: Active Fault
Research Center)’nin Kuzey Anadolu Fay (KAF) sistemine ilişkin olarak gerçekleştirdikleri
ortak çalışmalar 1980’li yılların ikinci yarısında başlamıştır. 1999 yılına kadar yapılan ortak
çalışmalarda fayın değişik bölümlerinde paleosismolojik hendek araştırmaları
gerçekleştirilmiştir. 1999 depremleri sonrasında iki kurum arasında yapılan çerçeve protokol
kapsamında gerçekleştirilen ilk projede sırasıyla 1999 İzmit ve Düzce deprem fayları ile 1967,
1957, 1944, ve 1943 deprem fayları haritalanmış ve bu fayların paleosismolojik davranışları
araştırılmıştır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda 1999 İzmit depremi yüzey kırığına ilişkin
varılan sonuçlar MTA Genel Müdürlüğü’nün Özel Yayınlar Serisi (Emre ve Awata, 2003;
Awata ve diğerleri, 2003; Duman ve diğerleri, 2003) ve Monografi Serisi (Kuşçu, 2008;
Kuşçu ve diğerleri, 2008a, 2008b, 2008c) kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde
yayınlanmış, ortak proje sonuçları ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslarda bildiriler
şeklinde ilgili bilim kamuoyunun tartışmasına sunulmuş ve bunlardan bazıları ise uluslararası
dergilerde yayınlanmıştır (Duman ve diğerleri, 2005; Kondo ve diğerleri, 2005, 2010; Kuşçu
ve diğerleri, 2009).
KAF’ın Erbaa doğusunda kalan kesiminde 1939 ve 1942 deprem kırıklarının detay geometrik
özellikleri ve dolayısıyla segment yapısını ortaya çıkaracak detay haritalama mevcut değildir.
Yine fay boyunca adı geçen depremlerde meydana gelmiş yer değiştirme ölçümleri fayın
segment yapısına dayalı olarak sistematik bir değerlendirme yapılmasına olanak
sağlamamaktadır. Özellikle Türkiye’de son yüzyılda meydana gelmiş en büyük deprem olan
1939 Erzincan deprem kırığının davranışlarına ilişkin tüm kırığı kapsayan paleosismolojik
bulgular eksiklidir. Öte yandan Erzincan ile Karlıova arasında fayın detay haritalaması ve
geometrik özellikleri yeterince bilinmemektedir. Proje kapsamında KAF’ın doğu yarısındaki
son yüzyıldaki depremlerde gelişmiş yüzey faylanmaları haritalanmış ve fayın geometrik
özellikleri ortaya çıkarılmıştır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11569
Rapor Adı KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ’NİN ORTA VE DOĞU BÖLÜMÜNÜN PALEOSİSMOLOJİSİ
Konu YÜZEY KIRIĞIN HARİTALANMASI PALEOSİSMOLOJİSİ
Yer - Konum KUZEY ANADOLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA - ARALIK 2012
Yazarlar Ömer EMRE Selim ÖZALP Hisao KONDO Akın KÜRÇER Hasan ELMACI

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ’NİN PALEOSİSMOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11569
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 317,60TL


Etiketler: KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ’NİN ORTA VE DOĞU BÖLÜMÜNÜN PALEOSİSMOLOJİSİ