• TUZGÖLÜ FAY NEOTEKTONİK DÖNEM ÖZELLİK VE PALEOSİSMOLOJİSİ

Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Orta Anadolu’nun en önemli aktif fay zonlarından biridir. TGFZ
yaklaşık 200 km uzunluğunda, 2-25 km genişliğinde, KB gidişli, aktif verev atımlı normal bir
fay zonudur. KB’da Tuz Gölü kuzeyi ile GD’da Kemerhisar (Niğde) arasında uzanır. Bu
çalışmada TGFZ’nin neotektonik ve paleosismolojik özelliklerinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda sırasıyla literatür tarama, uzaktan algılama, jeolojik ve jeofizik saha
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Uzaktan algılama çalışmaları kapsamında TGFZ’yi kapsayan
8 adet ASTER Level 3A uydu görüntüsü kullanılmıştır. Uydu görüntülerinde belirlenen
çizgiselliklere karşılık gelen alanların 1/35 000 ölçekli hava fotoğrafları incelenmiştir. Saha
çalışmaları jeolojik ve jeofizik çalışmalar olmak üzere başlıca iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
Jeolojik araştırmalar kapsamında TGFZ boyunca neotektonik dönem başlangıç yaşına ışık
tutabilecek iki alt alanda 1/25 000 ölçekli jeolojik haritalama yapılmıştır. Çalışma alanı, 1/500
000 ölçekli Kayseri ve Adana paftaları içerisinde yer almaktadır. Çalışmanın amacına uygun
olarak, bu haritaların çalışma alanının kapsayan bölümleri yeniden düzenlenmiştir. Jeolojik
çalışmalar kapsamında TGFZ boyunca yapısal jeolojik gözlemlere dayalı fay kinematik analiz
çalışmaları yürütülmüştür. Son olarak, TGFZ’nin aktif tektonik özelliklerini belirlemeye
yönelik jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu kapsamda TGFZ’nin segment yapısı ortaya
konmuş ve deprem üretme potansiyeli en yüksek görülen iki segment üzerinde
paleosismolojik hendek çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Jeofizik çalışmalar üç aşamada
gerçekleştirilmiştir. TGFZ’ye dik doğrultuda belirlenmiş hatlar boyunca sırasıyla Audio
Magneto Tellürik (AMT), Düşey Elektrik Sondaj (DES) ve İki Boyutlu Yüksek Ayr ımlı Sığ
Sismik Yansıma (2B-YASSY) Profil çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak sahadan elde
edilen tüm jeolojik ve jeofizik veriler bütünleşik olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Jeolojik haritalama ve yapısal gözlemler sonucunda TGFZ bölgesi için neotektonik dönem
başlangıç yaşı Pliyosen olarak saptanmıştır. Pliyosen’den itibaren TGFZ’nin toplam normal
eğim atım miktarı 200-268 m hesaplanmıştır. Bu jeolojik yaş ve atım miktarlarına göre
jeolojik kayma hızı 0,046 mm dir. Fay düzlemlerinin kinematik analizi, bölgede Pliyosen’den
beri KD-GB doğrultulu bir genişlemeli tektonik rejimin etkin olduğunu göstermiştir. Yapısal

Rapor Özellikleri
Rapor No 11573
Rapor Adı TUZ GÖLÜ FAY ZONU’NUN NEOTEKTONİK DÖNEM ÖZELLİKLERİ VE PALEOSİSMOLOJİSİ; ORTA ANADOLU, TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA - ARALIK 2012
Yazarlar Akın KÜRÇER Levent YELESER Hayrettin KARZAOĞLU Erdener IZLADI Sinem AYKAÇ Semih KUTLU Korhan KÖSE Sultan BOSTAN Serdal KURDAL

TUZGÖLÜ FAY NEOTEKTONİK DÖNEM ÖZELLİK VE PALEOSİSMOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11573
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.721,28TL


Etiketler: TUZ GÖLÜ FAY ZONU'NUN NEOTEKTONİK DÖNEM ÖZELLİKLERİ VE PALEOSİSMOLOJİSİ ORTA ANADOLU TÜRKİYE2012