• VEZİRKÖPRÜ(SAMSUN) DOLAYININ JEOLOJİSİ

Çalışma alanı, Orta Pontid’lerin İntra-Pontid Kenet Kuşağının kuzeyinde kalan bölümünde
yer alır. Bölgenin temel üniteleri Pontid Kıtası, Sakarya Kıtası (Amasya Kıtası) ve Kirazbaşı
melanjıdır.
Orta Pontid kıtasının temel kayaları Triyas-Liyas yaşlı Kunduz, Bekirli metamorfik
şistleri ile Akgöl formasyonundan oluşur. Bu temel ünitelerden Akgöl formasyonu çalışma
alanında içerisinde yüzeylenmekte olup bölgede Malm yaşlı Bürnük, Geç Jura-Erken Kretase
yaşlı İnaltı ve Geç Jura-Geç Kretase yaşlı Kavak formasyonları tarafından uyumsuzlukla
örtülmektedir.
Kirazbaşı melanjı, kuzey ve güneydeki temel üniteleri ayıran İntra-Pontid
okyanusunun kalıntılarıdır. Üst Triyas sırasında açılan bu okyanus orta Santoniyen’de
kapanmış ve güneydeki Sakarya ile kuzeydeki Pontid kıtalarını yan yana getirmiştir.
Sakarya kıtasının temel kayaları ise Karakaya karmaşığına ait birimlerdir. Bu temel
ünite, metamorfizması ve deformasyon özellikleri açısından Orta Pontidlerin temel kayaları
ile kıyaslanabilmektedir (Tüysüz, 1990). Sakarya kıtası, Liyas-Geç Kretase yaşlı bir istifle
örtülür.
Her iki kıtanın temel üniteleri ve Kirazbaşı melanjı geç Santoniyen’de başlayan yeni
bir çökel grubu tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. Orta Eosen sonuna kadar devamlılık
sunan bu çökel istifi Kapanboğazı, Yemişliçay, Cankurtaran, Danabaşı, Atbaşı, Kusuri,
formasyonlarından oluşmaktadır.
Cankurtaran, Akveren, Danabaşı, Atbaşı ve Kusuri formasyonları yay magmatizması
sonrası oluşan formasyonlardır, magmatik yay geç Maastrihtiyen'de sonlanmış, bundan
sonra da kırıntılı ve kalsitürbiditler gelişmiştir.
Cankurtaran formasyonu türbiditik kırıntılılardan oluşur, yaşı geç Kampaniyen-
Maastrihtiyen dir. Akveren formasyonu ise kalsitürbiditik kireçtaşı, kumlu mikritik kireçtaşı
ve marn ardalanmasından oluşur, yaşı geç Maastrihtiyen-Paleosen olarak belirlenmiştir.
Danabaşı formasyonu, Erken (İlerdiyen-Küviziyen)-Orta Eosen (Lütesiyen) yaşındadır ve
yanalda Atbaşı ve Kusuri formasyonlarına geçişlidir. Atbaşı formasyonu Erken Eosen
yaşındadır ve türbiditik kumtaşı, şeyl, kırmızı marn ve kireçtaşından oluşur. Kusuri
formasyonu türbiditik ince ve kaba kırıntılıların ardalanmasından oluşur, yaşı orta-geç?
Lütesiyen yaşında olmalıdır.
Bölge Eosen'de giderek sığlaşmış, orta-üst Lütesiyen sırasında oluşan K-G sıkışma
sonucu bölge yükselmiş ve geç Lütesiyen yaşlı Tekkeköy ve Mahmurdağ volkanitleri
gelişmiştir.
Temel üniteler ve Geç Kretase-Eosen yaşlı formasyonlar Neojen yaşlı birimlerce
uyumsuz olarak örtülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11574
Rapor Adı VEZİRKÖPRÜ(SAMSUN) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum VEZİRKÖPRÜ (SAMSUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA - ARALIK 2012
Yazarlar Erdal HERECE Ergün AKAY Şerafettin ATEŞ

VEZİRKÖPRÜ(SAMSUN) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11574
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 463,10TL


Etiketler: VEZİRKÖPRÜ(SAMSUN) DOLAYININ JEOLOJİSİ