• KEMALPAŞA-TORBALI (İZMİR) NEOJEN-KUVARTERNER TORTULLAŞMASI

Akhisar Çöküntüsü’nün (Kaya, 1979) “Torbalı bölümü”ne karşılık gelen çalışma
alanındaki Erken-Orta Miyosen karasal tortullaşması Kemalpaşa grubu ile simgelenir.
İzmir-Ankara Zonu (İAZ) ile Menderes Masifi (MM) arasındaki paleotektonik zonda,
Erken Miyosen gravitatif sıyrılmalarıyla açılmış Kemalpaşa-Torbalı alt havzasında
dolgulanan yaklaşık 2500 metre kalınlığındaki Kemalpaşa grubu, alttan üste, yelpaze
deltası ortamında çökelmiş Kesmedağı, alüviyal-fluviyal çökellerden oluşan Vişneli ve
gölsel Dereköy formasyonlarından oluşur. Alttan üste gölsel arakatkılar içeren
Kesmedağı Formasyonu tortullaşması, algli kireçtaşları ile simgelenen gölsel Kireçdere
üyesi ile sona erer. Uyumsuz dokanaklarla Kesmedağı Formasyonu üzerine gelen
Vişneli Formasyonu, altta alüvyon yelpazesi ve üstte örgülü akarsu çökellerinden
oluşur. Vişneli Formasyonu ile alttan üste yanal ilişkili olarak çökelen gölsel Dereköy
formasyonu içinde, Tepearası, Aşağıvişneli, Çapak ve Örnekköy üyeleri ayırtlanmıştır.
Altta alüviyal ve üstte gölsel istiflerden oluşan Gaziemir grubu, Bornova, Buca,
Gaziemir, Cumaovası, Ayrancılar çevrelerinde yayılımı bulunan Geç Miyosen-Pliyosen
karasal tortullaşmasını yansıtır. İnceleme alanında yüzeyleyen Gaziemir grubu
çökelleri, alüvyon yelpazesi ortamında tortullaşmayı yansıtan Ayrancılar formasyonu ile
temsil edilir. Bölgesel stratigrafide geçiş ilişkisiyle alüviyal çökeller üzerine gelen ve
esas olarak Menderes-Buca ekseninde yayılım gösteren gölsel Yaka Kireçtaşı’nın
inceleme alanındaki başlıca yüzleği Kemalpaşa güneyindedir.
Yazıbaşı çevresinde, Kikladik Kompleks’in (Candan ve diğerleri, 2011)
dolomitik mermerleri içine sokularak hidrotermal demir mineralizasyonu oluşturan
Yazıbaşı granodiyoriti, çalışma alanındaki olası Miyosen plütonizmasını simgeler.
Kemalpaşa-Torbalı havzasındaki tortullaşmayla yaşıt Orta Miyosen volkanizması,
kalkalkali andezitik/dasitik Yukarıkızılca (15,6±0,6 my) ve alkali trakiandezitik Korucuk
(15,0±0,4 my) volkanitleri ile temsil edilir. Gölsel Aşağıvişneli istifi içinde yer alan
felsik kül döküntüsü düzeyleri, geç Orta Miyosen yaşlı Cumaovası riyolitik
volkanizmasıyla (Eşder, 1988) ilişkilendirilmiştir.
İnceleme alanı içine giren Gediz Grabeni’nin batı kolundaki grabenleşmeyle
yaşıt Kuvaterner tortullaşması Gediz Grubu ile simgelenir. Gediz Grubu kapsamında,
grabenleşmenin Pleyistosen evresini temsil eden egemen gölsel Çiniliköy ve yanaldüşey
geçiş ilişkisiyle üstleyen lateral alüviyal Kızılca formasyonları ile Holosen
evresine ait alüviyal ve flüviyal fasiyesler tanımlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11575
Rapor Adı KEMALPAŞA-TORBALI (İZMİR) HAVZASI İLE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ NEOJEN-KUVATERNER TORTULLAŞMASI VE MAGMATİZMASININ JEOLOJİK ETÜDÜ
Konu MAGMATİZMA
Yer - Konum TORBALI İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar Fikret GÖKTAŞ

KEMALPAŞA-TORBALI (İZMİR) NEOJEN-KUVARTERNER TORTULLAŞMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11575
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 471,36TL


Etiketler: KEMALPAŞA-TORBALI (İZMİR) HAVZASI İLE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ NEOJEN-KUVATERNER TORTULLAŞMASI ve MAGMATİZMASININ JEOLOJİK ETÜDÜ