• ADIYAMAN-TUT-İNCEKOZ (AR:200804221) BAKIR SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Ruhsat sahası Güney Doğu Anadolu Kenar Kıvrımları Kuşağı ile Toros
Orojenik Kuşağı içerisinde bulunmaktadır. Ruhsat alanının da içerisinde yer aldığı bu
kuşaklar baz metal ve kıymetli metaller açısından oldukça önemli bir potansiyele
sahiptir. Özellikle Adıyaman yöresi, cevherleşmeler açısından zengin bir alt bölge
oluşturmaktadır. Yörede MTA tarafından Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı
boyunca yapılan prospeksiyon ve genel jeokimya çalışmaları sırasında bölgede
birçok anomali tespit edilmiştir (Cengiz, 1991). Özellikle Tut-İncekoz cevherleşmesi
potansiyel olarak görülmüş, 2008 yılında ruhsatlandırılarak; sahada aramaya yönelik
olarak başlatılan detay maden jeolojisi ve sondaj çalışmaları 2010 yılında
tamamlanarak sahadaki cevherleşme potansiyeli ortaya konmuştur.
I.1. Sahanın Hukuki Durumu ve Yatağın Konumu
İnceleme alanı 1/25.000 ölçekli Malatya M40-a4 ile M39-b3 paftasında 506,36
hektarlık alanı kapsamaktadır (Şekil-1). Kıbrıs Tipi Masif Sülfit cevherleşmeleri
açısından ekonomik potansiyel oluşturabileceği düşünülen saha, 13.05.2008
tarihinde MTA adına ruhsatlandırılmıştır. MTA’ya ait AR:200804221 No’lu ruhsat
sahasına ait bilgiler aşağıda verilmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1: AR: 200804221 Nolu Ruhsat Sahasıyla ilgili bilgiler ve ruhsat koordinatları
Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı : MTA Genel Müdürlüğü
Ruhsat No : AR: 200804221
İli : Adıyaman
İlçesi : Tut
Köy : İncekoz Mah.
Mevkii : -
Paftası : M40-a4 , M39-b3
P.No S.No SAĞA (Y) YUKARI (X)
1 1.Nokta 413000 4191000
1 2.Nokta 412900 4191000
1 3.Nokta 412963 4190150
1
4.Nokta 411650 4190150
1
5.Nokta 411650 4189499
1
6.Nokta 410000 4189500
1
7.Nokta 410000 4191500
1
8.Nokta 413000 4191499

Rapor Özellikleri
Rapor No 11579
Rapor Adı ADIYAMAN-TUT-İNCEKOZ (AR: 200804221) BAKIR SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum ADIYAMAN-TUT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012-ANKARA
Yazarlar Nail YILDIRIM Leman ÇETİNER

ADIYAMAN-TUT-İNCEKOZ (AR:200804221) BAKIR SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11579
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 788,00TL


Etiketler: ADIYAMAN-TUT-İNCEKOZ (AR: 200804221) BAKIR SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU