• BAYBURT-DEMİRÖZÜ-ZARANİ (GÜÇLÜ) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
MTA' ya ruhsatlı AR. 200707165 ve 200809865 No' Iu sahalarda ve
çevresinde 2008 yılında yaklaşık 6 km2' lik bir alanda 1/5000 ölçekli detay maden
jeolojisi etüdü gerçekleştirilmiştir.
1/25.000 ölçekli Trabzon H43c3 paftası içinde yer alan sahada, tabanda
bölgenin en yaşlı kayaç birimi olan Permokarbonifer veya öncesi yaşlı metamorfik
kayaçlar (şist, kuvarsit, metavolkanik, metagabro, metadiyorit-Pulur metamorfitleri)
izlenmektedir.
Metamorfik kayaçlardan oluşan Paleozoik yaşlı bu eski temel kayaçları
üzerinde Jura–Liyas yaşlı andezit, bazalt lav ve piroklastları (Hamurkesen
Formasyonu) uyumsuz olarak görülmektedir. Uyumsuzluğun işareti olan taban
konglomeraları sahada 3 ayrı lokasyona izlenmiştir. Lias yaşlı volkanik kayaçlar
içinde yer yer kırmızı kireçtaşları, kumtaşı, kiltaşı ve çört seviyeleri görülmektedir.
İnceleme alanında tespit edilen cevherleşmenin tektonik kontrollü bir
cevherleşme olduğu ve cevherleşmenin genç Tersiyer yaşlı granitoyitik intrüzyonlarla
ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Tersiyer granitleri vasıtasıyla gelen cevherli eriyikler genellikle KD-GB
doğrultulu fay ve kırık hatları boyunca dolgu-damar şeklinde yerleşmiştir.
Cevherleşme yaşının Eosen olduğu düşünülmektedir.
Tektonik kırık zonlarında hidrotermal olarak gelişen kuvars damarlarının,
metamorfik kayaçlar içinde yer yer rastlanan segregasyon kuvarslarından farkı; gri
renkli, çok sert, mineralize ve ikincil kuvars damarcıkları (keser damar) tarafından
kesilmiş olmasıdır. Mercek şeklinde izlenen segregasyon kuvarsları ise genellikle
küçük boyutlu (5-10 m. uzunluk, 1-2 m. kalınlıkta), süt beyaz renkli, kırılgan ve
sterildir.
Sahada altın cevherleşmesi son safhada gelişmiş olan gri renkli ikincil (keser)
kuvars damarcıklarına bağlı olarak geliştiği gibi, aynı sistem içinde gözlenen ilk
safhada oluşmuş kuvars damarları içinde de cevher (altın) varlığı jeokimyasal
analizlerden anlaşılmaktadır.
Etüt alanından 2007 yılında prospeksiyon kapsamında kuvars damarlarından
derlenen 18 adet kayaç numunesinin 14 tanesinde 40 ile 1000 ppb arasında Au
değerleri (1000, 530, 490, 220, 170, 150,110 ppb Au) elde edilmiş ve sonuçta
sahanın ruhsatı MTA'ya kazandırılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11583
Rapor Adı BAYBURT–DEMİRÖZÜ–ZARANİ (GÜÇLÜ) SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum BAYBURT–DEMİRÖZÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TRABZON 2012
Yazarlar Sebahattin GÜNER Erdem Nejat YAZICI

BAYBURT-DEMİRÖZÜ-ZARANİ (GÜÇLÜ) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11583
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.328,77TL


Etiketler: BAYBURT-DEMİRÖZÜ-ZARANİ (GÜÇLÜ)SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU