• BURSA-BİLECİK-ESKİŞEHİR GENEL JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL RAPORU

Bilecik-Bursa-Eskişehir arasındaki bölgede genel jeokimya çalışmaları
sonucunda ortaya çıkacak anomalilerin değerlendirilmesi ile gömülü veya
örtülü maden yataklarının bulunması amacıyla oluşturulan proje kapsamında
1/25.000 ölçekli H23-c1, c3, c4, d3, H24-c3, c4, d2, d3, d4, H25-c4, d3, d4,
İ23-a2, b1, b2, İ24-a1, a2, b1, b2, İ25-a1, a2, b1, b2 paftalarını içeren
yaklaşık 3500 km2’lik alanda 2896 adet dere sedimanı örneği, 22 adet kayaç
ve 178 adet ağır mineral örneği alınmıştır.
Dere sedimanı örnek yerleri büroda 1/25.000 ölçekli topografik
haritalara km2‘ye bir örnek düşecek şekilde planlanmış ve örnekler harita
üzerindeki derelerde işaretli yerlerden alınmıştır. Ağır mineral örnekleri ise,
genellikle ana derelerden yaklaşık 10 km2‘de 1 örnek olacak şekilde
alınmıştır.
Araziden derlenerek MTA Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarına (MAT)
gönderilen toprak ve kayaç jeokimya örnekleri, burada değişik yöntem ve
dedeksiyon limitleriyle Cu, Pb, Zn, As, Ag, Sb, Mo elementleri için analiz
edilmiştir.
Çalışma sahasından derlenen dere sedimanı örnekleri litolojik
özelliklerine göre gruplandırılmış, istatistiksel değerlendirmeleri sonucunda,
değişik litolojilere göre eşik değerler belirlenmiş olup, anomali haritalarının
hazırlanmasında her element için tek bir eşik değer kullanılmıştır
Eskişehir fayının batı kesiminde yer alan proje sahasında, Paleozoyik
yaşlı granit, mermer, şist ve metaultrabazik kayaçlarla tanımlanan Söğüt
Metamorfitleri temeli oluşturur. Triyas yaşlı Karakaya Formasyonu spilit,
grovak, kumtaşı, kiltaşı, tüf ve allokton kireçtaşı bloklarından oluşur. Jura yaşlı
Bayırköy Kumtaşı ve Bilecik Kireçtaşı önceki birimler üzerinde uyumsuzdur.
Kretase ofiyolitli melanj ve fliş çökelleri ile temsil edilir. Senozoyik konglomera,
kumtaşı, kireçtaşı, tüf ve volkanitlerden oluşan çökel ve magmatik kayaçlarla
temsil edilir. Saha, güneyde Eskişehir Fayı ve kuzeyde Kuzey Anadolu
Fayı’nın oluşturduğu tektonik yapının etkisinde kalmıştır.
Proje sahasında, eski çağlarda ve yakın dönemlerde işletilmiş Au, Sb,
W ve Mn cevherleşmelerinin varlığı bilinmektedir. İnegöl-Sülüklüköy Sb-Au,
Söğüt-Korudanlık Au, Söğüt-Dudaş Sb-W-Hg-Au, Söğüt Tozman Sb bunların
en önemlileridir.
İstatistiksel parametreler ve dağılım eğrileri kullanılarak elde edilen eşik
değerler yardımıyla anomali sahaları ve özellikleri belirlenmiştir. Ortaya çıkan 84
adet anomali sahası önem derecelerine göre gruplandırılıp tahkike değer
anomali sahaları belirlenmiştir.
Belirlenen bu anomalilerden Muratdere, Tüfekcikonağı ve Mayıslar
anomalilerinin öncelikli olarak tahkiklerinin yapılması, diğer anomalilerin de
önem derecelerine göre değerlendirilmesi önerilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11597
Rapor Adı BURSA-BİLECİK-ESKİŞEHİR GENEL JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL PROSPEKSİYON RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum BURSA-BİLECİK-ESKİŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2013 ANKARA
Yazarlar Hayrullah YILDIZ Selahattin YILDIRIM

BURSA-BİLECİK-ESKİŞEHİR GENEL JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11594
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.036,48TL


Etiketler: BURSA-BİLECİK-ESKİŞEHİR GENEL JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL PROSPEKSİYON RAPORU