• AR-201100175-76-77 NOLU MANİSA-KÖPRÜBAŞI 2012 YILI SONDAJ RAPORU

2012-33-13-08 proje nolu “Batı Anadolu Bölgesi’nin Radyoaktif Hammadde Yönünden Araştırılması” projesi kapsamında kurumumuz uhdesinde bulunan AR 201100175, AR 201100176, AR 201100177 nolu Manisa-Köprübaşı uranyum ruhsatlarındaki 2012 yılındaki etüt ve sondaj çalışmaları 06.04.2012-06.10.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
AR 201100175, AR 201100176, AR 201100177 nolu Köprübaşı uranyum ruhsatlarında, 21 adet olmak üzere toplam 4990,90 m. karotlu sondaj yapılmıştır. Bu karotlu sondajlardan ve yapılan üç adet yarmadan 166 adet kimyasal amaçlı numune, 8 adet minerolojik-petrografik amaçlı, 42 adet XRF amaçlı, 23 adet XRD amaçlı numune olmak üzere 239 adet numune alımı gerçekleştirilmiştir. Sondaj kuyularında ayrıca toplam 4953,50 m Gamma Ray log ve Spektral Gamma-Ray ölçümleri yapılmıştır. Alınan karotların detaylı jeolojik determinasyonları yapılmıştır. Sahalarda toplam 86,63 m3 hacimli üç adet yarma gerçekleştirilmiştir. Bu sahalarda toplam 326 noktada Gamma Ray Spektrometre ölçümü yapılmıştır. Ayrıca 42 adet (U, Th, K) su numunesi alınarak, analizleri gerçekleştirilmiştir.
Manisa ili sınırları içerisinde yer alan ruhsatlarda temeli, Menderes masifine ait prekambriyen yaşlı metamorfik seri oluşturmaktadır. Temelin üzerine metamorfit çakıl ve blokları içeren çakıltaşları, kumtaşı ve çamurtaşları gelmektedir. Bunların üzerine çakıltaşı, kumtaşı, tüfit, kiltaşı, marn ve kireçtaşları gelmektedir. Ayrıca çakıltaşları ve çakıltaşı, kumtaşı, tüfit, kiltaşı, marn ve kireçtaşları ile yanal geçişli olarak andezitik lav, tüf ve aglomeralardan oluşan volkanikler yer almaktadır. Kireçtaşı, marn, kiltaşı ve diyatome içeren gölsel çökeller ise üstte olup ruhsat sahasının bazı kısımlarında gözlenmektedir. Ayrıca ruhsat sahasının belirli bölgelerinde çakıltaşı-kumtaşı ardalanması diğer birimleri uyumsuz olarak örtmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11599
Rapor Adı AR-201100175, AR-201100176, AR-201100177 NOLU MANİSA-KÖPRÜBAŞI URANYUM RUHSATLARINA AİT 2012 YILI JEOLOJİ-JEOFİZİK VE SONDAJ ÇALIŞMALARI RAPORU
Konu JEOFİZİK SONDAJ JEOLOJİ
Yer - Konum MANİSA-KÖPRÜBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Mustafa AKSOY Oğuz İsmail ABİZ Süleyman DÜMENCİ Mustafa KÜÇÜK Ömer Nedim ALÇİÇEK Ebru SEZEN İbrahim Hakan ÜNAL

AR-201100175-76-77 NOLU MANİSA-KÖPRÜBAŞI 2012 YILI SONDAJ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11599
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 704,00TL


Etiketler: AR-201100175, AR-201100176, AR-201100177 NOLU MANİSA-KÖPRÜBAŞI URANYUM RUHSATLARINA AİT 2012 YILI JEOLOJİ-JEOFİZİK VE SONDAJ ÇALIŞMALARI RAPORU