• KONYA-TUZLUKÇU (KT-1) JEOTERMAL SONDAJI RAPORU

Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, jeotermal kaynaklar açısından zengin sayılabilecek konumdadır. İç Anadolu Bölgesi de sıcak ve mineralli su kaynakları açısından önemli bölgelerimizdendir. Konya ve çevresinde de önemli jeotermal sahalar vardır. Konya nın kuzeyinde Cihanbeyli, doğusunda İsmil-Karapınar-Ereğli, batısında ise Beyşehir-Hüyük/Çavuş-Seydişehir-Ilgın-Tuzlukçu sahaları Konya yı kuşatır şekildedir.
MTA Genel Müdürlüğü 2006-2007 yılı iş programı gereği Konya ve çevresinde (Seydişehir-Cihanbeyli-Tuzlukçu) Jeotermal Enerji Aramaları Projesi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Seydişehir ve Tuzlukçu jeotermal sahalarında potansiyeli belirlemeye yönelik jeotermal araştırma sondajları, Cihanbeyli sahasında ise, detay jeotermal jeoloji, jeofizik etüt (rezistivite-manyetik) çalışmaları ve potansiyeli belirlemeye yönelik jeotermal araştırma sondajı çalışmaları yapılmıştır.
Konya’nın batısında bulunan Tuzlukçu jeotermal sahasında ise, 2003 yılında jeolojik etüt ve 2005 yılında da jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır. Sahada 2006 yılı ekim-aralık ayları arasında da önceki yıllarda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucu belirlenen noktada potansiyeli belirlemeye yönelik Tuzlukçu KT-1 jeotermal araştırma sondajı yapılmıştır. 211,35 m de bitirilen sondaj da, kompresörle yaklaşık 12 saat süreyle yapılan üretimde sıcaklığı 46,5 oC ve debisi de yaklaşık 60 l/sn olan sıcak su elde edilmiştir.
Tuzlukçu jeotermal sahasında yapılan sondaj sonucunda, sahanın jeotermal potansiyelinin yüksek olabileceği düşünülmektedir. Sondaj ilerleme esnasında yapılan termik log ölçümlerinde de bu doğrultu da veriler elde edilmiştir. Kuyudaki sıcaklık artışları jeotermal gradyanın üzerinde olduğu gözlenmiştir.
Konya-Tuzlukçu sahasında jeotermal veri olarak sadece daha önce yöre halkı tarafından sulama amaçlı açılmış, derinlikleri 182-103 m, sıcaklıkları 23-29 oC ve debileri 5-3 l/sn olan kuyular ile 1998-1999 yıllarında jeofizik ısı akısı projesi kapsamında 118 m derinliğinde kuyu taban sıcaklığı 42 oC ölçülen ve üretim yapmayan bir kuyu vardır. Bu kuyunun da derinliği 134 m olup 60 m de tarafımızdan yapılan kuyu taban sıcaklığı ölçümünde de 31 oC değeri bulunmuştur.
Tuzlukçu sahası ve çevresinde jeolojik olarak Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler bulunmaktadır. Sahada temelde Orta-Üst Triyas yaşlı Karaçal Tepe Formasyonu bulunmaktadır. Temel birimin üzerinde ise uyumsuz olarak gölsel çökellerden oluşan Pliyosen yaşlı Argıthanı Formasyonu bulunmaktadır. Tüm birimler üzerine ise uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı bataklık ve gölsel çökellerden oluşan Dursunlu Formasyonu ile alüvyon gelmektedir.
Konya-Tuzlukçu sahasındaki KT-1 kuyusu sıcak suyunun toplam mineralizasyonu 2804.3 mg/lt dir. Su Na, Ca, Mg; HCO3, SO4 tipindedir.
Çalışma alanındaki yapılan jeotermometre uygulamalarında 40-60 oC arasında kabul edilebilir sıcaklık değerler bulunmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11219
Rapor Adı KONYA-TUZLUKÇU (KT-1) JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ SONDAJ
Yer - Konum KONYA TUZLUKÇU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM, 2009
Yazarlar İsmail KARA Mustafa DURDU Dr.Zafer ARIGÜN

KONYA-TUZLUKÇU (KT-1) JEOTERMAL SONDAJI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11219
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 120,00TL


Etiketler: KONYA-TUZLUKÇU (KT-1) JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU