• NAZİLLİ ( AYDIN) SARAYKÖY (DENİZLİ) YÖRELERİNİN KÖMÜR RAPORU

MTA Genel Müdürlüğünün Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi
Başkanlığının 2012-33-13-02-1 No’ lu “Aydın-Muğla Neojen alanlarının kömür
olanaklarının araştırılması” projesinin 2012 yılı çalışmaları Aydın ili Köşk, Nazilli,
Sarayköy, Karacasu, Bozdoğan ve Çine ilçeleri arasında ve güney kesimlerinde detay
etüt ve prospeksiyon çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar, 04.04.2012 tarihinde başlayıp 07.09.2012 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu süre içerisinde 1/25.000 ölçekli DENİZLİ M21-b1, b2, b3, b4 paftalarında yaklaşık
500 km2 lik detay etüt ile 1/100.000 ölçekli AYDIN M19, AYDIN M20 ve DENİZLİ
M21 paftalarında yaklaşık 2.500 km2 lik prospeksiyon çalışması gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Buharkent-Sarayköy arasındaki 6 adet kömür ruhsatının yer aldığı yaklaşık 500
km2 lik 1/25.000 ölçekli detay etüt yapılmıştır.
Çalışma alanında yer alan en yaşlı birimler Paleozoik yaşlı Menderes Masifine
ait şist, gnays, kuvarsit, fillit ve mermerden oluşan metamorfik kayaçlardır. Metamorfik
kayaçlar üzerinde uyumsuz olarak Miyosen yaşlı Denizli grubu kayaçları (Kızılburun
formasyonu, Sazak formasyonu, Kolonkaya formasyonu), Muğla grubu kayaçları
(Kuloğlu formasyonu, Turgut formasyonu, Sekköy formasyonu, Yatağan formasyonu,
Milet formasyonu) ile Kuvaterner yaşlı birimler (Asartepe formasyonu, Kuvaterner
çökelleri) yer almaktadır.
Çalışma alanında yer alan Alt Miyosen yaşlı karasal Kuloğlu formasyonu
içerisinde ekonomik kalınlıkta iyi kaliteli linyit damarı yer almaktadır. Yörede bir çok
yerde (Aydın-Dalama-Kuloğulları-Çavdarköyü, Aydın-Şahinali, Aydın-Sıralılar v.b.)
açık ve kapalı işletme yöntemiyle bu kömürler üretilmektedir. Ayrıca Orta Miyosen
yaşlı Sekköy formasyonunun alt kesimleri bir çok yerde işletilmektedir. Muğla-
Yatağan-Milas yöresinde açık olarak işletilen bu kömürler yöredeki termik santrallerde
(Yatağan, Yeniköy, Kemerköy santralleri) kullanılmaktadır. Çalışma alanının içerisinde
Nazilli, Gireniz, Hasköy, Köşk, Kızılcayer yörelerinde önceki yıllarda işletilmiş ve
günümüzde de işletilen ocaklar bulunmaktadır.
Denizli Grubu kayaçlarından Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kızılburun
formasyonu içerisinde ince (0,05-0,25 m.) ve devamlılığı olmayan merceksi kömür
oluşumları vardır. Bu kömürler ekonomik olmadığından yörede herhangi bir kömür
işletmesi bulunmamaktadır.
Prospeksiyon çalışmaları genellikle Menderes Masifi üzerinde yer alan dağ arası
havzalarda çökelen sedimanter kayaçlar ve Menderes grabeni, Karacasu, Çine,
Bozdoğan yarı grabenlerine yönelik olmuştur. Masif üzerinde yer alan dağ arası
havzalar ve yarı grabenlerde korunmuş olan çökellerdeki kömürleşmelerin araştırılması
önemlidir. Bu nedenle önemli görülen kesimlerden ruhsat talebinde bulunulacaktır. Hak
edilen ruhsatlarda araştırma sondajları yapılacaktır.
Detay etüdü gerçekleştirilen Buharkent-Sarayköy arasında yer alan 6 adet ruhsat
sahası kömür potansiyeli açısından olumsuz görüldüğünden terk edilmesi önerilmiştir.
Prospeksiyon çalışmaları 2013 yılında batıya ve güney kesimlere doğru Çine-
Karpuzlu-Söke-Yatağan yörelerinde devam edecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11603
Rapor Adı NAZİLLİ-BUHARKENT-KARACASUBOZDOĞAN- ÇİNE-KÖŞK (AYDIN), SARAYKÖY (DENİZLİ) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum NAZİLLİ-BUHARKENT-KARACASU-BOZDOĞAN-ÇİNE-KÖŞK(AYDIN), SARAYKÖY(DENİZLİ)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Süleyman DÜMENCİ Hüseyin AYDIN Şinasi SÖZERİ Bekir Sıtkı YILDIZ Barış YOLALAN

NAZİLLİ ( AYDIN) SARAYKÖY (DENİZLİ) YÖRELERİNİN KÖMÜR RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11603
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 280,00TL


Etiketler: NAZİLLİ-BUHARKENT-KARACASUBOZDOĞAN- ÇİNE-KÖŞK (AYDIN), SARAYKÖY (DENİZLİ) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR PROSPEKSİYON RAPORU