• GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Çalışma Alanının da içinde yer aldığı Doğu Pontit’ler magmatik yay
özelliğinde olup, kıymetli metaller yönünden önemli bir potansiyel arz eder. Bu
nedenle Trabzon H43b1-b2 paftaları içinde kalan MTA’ya ait 201100381 ruhsat
no.lu yaklaşık 16 km2’lik bir alan kapsayan sahada 1/5000 ölçekli detay jeolojik
etüt yapılarak, bu alandaki cevherleşme araştırılmıştır.
İnceleme alanı, Gümüşhane ilinin kuş uçuşu 32 km doğusunda yer
almaktadır. Sahaya Gümüşhane-Tekke- Arzular güzergahını kullanarak 50 km
asfalt ve 5 km stabilize yol ile yaklaşık 50 dakikada ulaşmak mümkündür. Sahada
temelde Üst Kretase yaşlı andezit-bazalt lav ve piroklastları yer alır. Temelin
üzerine uyumlu olarak Mestirihtiyen yaşlı resifal kireçtaşları gelir. Bu temel seri
üzerine Eosen yaşlı bir taban konglomerası ile başlayıp üste doğru andezit lav ve
piroklastları ile devam eden kalın bir volkanik istif yer alır. Tüm bu seri Eosen yaşlı
granodiyorit-kuvars porfir türü magmatik kayaçlar tarafından kesilmiştir.
- Granodiyorit- Kuvarsporfir,
- Andezit-Bazalt lav ve piroklastları,
- Taban Konglomerası (Eosen)
- Kireçtaşı (Üst Kretase)
- Andezit –Bazalt lav ve piroklastları (Üst Kretase)
İnceleme alanında mevcut tüm cevherleşmelerin Eosen yaşlı granitoyitik
intrüzyonlarla ilgili olduğu düşünülmektedir. Bölgede bütün stratigrafik seviyelerde
cevherleşme izlenmesi bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Eosen granitleriyle ilgili
olarak gelen cevherli çözeltiler yan kayaçların zayıf zonlarına (kırıklar, çatlaklar,
tabaka yüzeyleri) dolgu-damar ve stokwork (ağsal) şekilde yerleşirler.
Demirören ruhsat sahasında mostra veren Eosen yaşlı andezit-bazalt lav ve
piroklastları (Kabaköy Formasyonu) ile bu kayaçların içine sokulum yapan OrtaÜst
Eosen yaşlı granitik intrüzyonlar (kuvarsporfir-mikrogranit) yoğun bir şekilde
hidrotermal alterasyon (silisleşme, hematitleşme, limonitleşme, killeşme)
göstermekte olup; bu kayaçlar içinde yer yer dissemine (saçınımlı) pirit ve 0.5-20
cm kalınlıklarda ikincil (keser) kuvars damar ve damarcıkları izlenmektedir.
Kuvars damar ve damarcıklarının genel doğrultuları K450-650D olup eğimleri
dike yakındır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11604
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum GÜMÜŞHANE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TRABZON – 2013
Yazarlar Sebahattin GÜNER Erdem Nejat YAZICI Ömer DURSUN Sema AKYÜREK

GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11604
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 264,74TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU