• AYDIN-GERMENCİK AG-2011/2 SICAK SU SONDAJI RAPORU

Aydın-Germencik jeotermal sahası Menderes Grabeni’nin batı bölümünde yer almaktadır. Sahadaki jeotermal sistem, graben yapısını oluşturan D-B yönlü tektonik hatlara bağlı olarak gelişmiş bulunmaktadır.
2011 yılında Aydın ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında Aydın ilinin Germencik ilçesi civarındaki mevcut jeotermal sistemin güneye doğru devamlılığının araştırılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacı ile Germencik ilçesinin 4 km doğusunda AG-2011/2 sıcak su sondajı yapılmıştır.
2.200 m derinliğindeki sondajda 0-152 metreler arasında Holosen yaşlı alüvyon çökeller, 152-377 metreler arasında Pleyistosen yaşlı çakıltaşı-kiltaşı, 377-1.236 metreler arasında Pliyosen yaşlı çakıltaşı-kumtaşı-kiltaşı-silttaşı ardalanması, 1.236-1.744 metreler arası Üst Miyosen yaşlı killi kumtaşı-kumtaşı-kiltaşı, az çakıltaşı, 1.744-2.200 metreler arası ise Paleozoyik yaşlı kalkşist-grafitşist-kloritşist ve kuvarsit seviyeli mermer bantları kesilmiştir.
Sondajda; üst kısımlardan düşük sıcaklıklı akışkanın karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak için yüzeyden itibaren 391,30 metreye kadar 133/8”, 1.262,00 metreye kadar 95/8”çaplı muhafaza boruları inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. 1.272,50 metreden 2.200,00 metreye kadar 8½” çaplı matkapla delme işlemine devam edilerek kuyu bitirilmiş ve 1.248,93-2.200,00 metreler arası 7” çaplı kapalı ve filtreli çelik linerlar ile teçhiz edilmiştir.
AG-2 jeotermal sondajında delme ve teçhiz işlemi tamamlandıktan sonra kuyuya ait sıcaklık, üretim ve reenjeksiyon parametrelerinin belirlenmesi amacıyla test çalışmalarına başlanılmış ve bu kapsamda statik sıcaklık-statik basınç, dinamik sıcaklık-dinamik basınç ölçüleri alınmış, waterloss, çok debili enjeksiyon, fall off, build-up ve silencer savak yöntemi ile üretim testleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda kuyu içi maksimum dinamik sıcaklık 174 ton/saat üretimde 2.180 metrede 239,51 oC, aynı seviyede maksimum statik sıcaklık ise 237,21 oC ve üretim artezyenik 94,53 l/s (340,31 ton/saat) olarak belirlenmiştir. Water loss testi sonuçlarına göre ana üretim zonu 1.750-2.000 metreler arası olarak tespit edilmiştir.
Sondajda üretim esnasında sıcak su numunesi alınmış ve MTA laboratuarında analizi yapılmıştır. Sondaj suyunun Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına göre sodyumlu, klorlu, bikarbonatlı, silisli, borlu, florlu, sıcak ve mineralli sular sınıfına girdiği belirlenmiştir.
Sahada yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar ile AG-2011/2 sondajından elde edilen olumlu sonuçlara göre, Aydın ilinin 20 km batısında ve Germencik’e bağlı Ömerbeyli beldesinin 3 km güneyindeki bu jeotermal alana ait jeotermal potansiyelin ortaya çıkarılması için sondajlı çalışmalara devam edilmelidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11613
Rapor Adı AYDIN-GERMENCİK AG-2011/2 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum AYDIN-GERMENCİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MART 2013
Yazarlar Arif GÜDÜCÜ Hüseyin DÜNYA

AYDIN-GERMENCİK AG-2011/2 SICAK SU SONDAJI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11613
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 126,00TL


Etiketler: AYDIN-GERMENCİK AG-2011/2 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU