• ÇORUM-BAYAT İSHAKLI KÖYÜ AR:200709200 NO’LU RUHSAT RAPORU

Orta Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramaları Projesi kapsamında çalışılan ruhsat
sahası, Çankırı-Çorum havzasında yer almaktadır. Sahada yapılan etüt ve çalışmalar
sonucunda; havzanın en genç evaporitik birimi olan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Bozkır
formasyonu içerisinde, ilk defa bu proje kapsamında kayatuzu (NaCI) yataklanması tespit
edilmiştir. Çalışma alanında 1/25.000 ölçekli jeolojik harita revizyonu, uzaktan algılama
çalışmaları, evaporitik bozuşmalardan XRD örnekleri alınmış ve sahada 966,45 m.
(İshaklı-1) ve 763,60 (İshaklı-2) olmak üzere iki adet karotlu sondaj çalışması yapılmıştır.
İshaklı-1 sondajında 227,55 m.de girilen Bozkır formasyonu tuz üyesi 963 m. ye kadar
devam etmiştir. 735,45 m. kalınlığında kesilen bu tuz üyesi; kayatuzu, anhidrit ve kiltaşı
ardalanması ile temsil edilmekte olup, net 592,65 m. kalınlığında kayatuzu içermektedir.
İshaklı-2 sondajında ise, kayatuzu içeren birim iki seviye halinde kesilmiştir. İlk olarak,
347,80 m.'de girilen tuzlu birim, 386,25 m.'ye kadar devam etmiş, bu zonda net 18 m.
kalınlığında kayatuzu kesilmiştir. 526.20 m.'de girilen ikinci tuzlu seviye ise 691,80 metreye
kadar devam etmiş olup, bu zonda da net 143 m. kalınlığında kayatuzu kesilmiştir. Kesilen
bu iki seviye beraber düşünülürse İshaklı-2 sondajında, kayatuzu, anhidrit, kiltaşı
ardalanması ile temsil edilen Bozkır formasyonu tuz üyesi içerisindeki ilk sevide 18 m. ve
ikinci seviyede 143 m. olmak üzere toplam 161 m. kalınlığında net kayatuzu kesilmiştir.
Tuz üyesinde belirlenen ekonomik mineral, kayatuzu (halit) olup; anhidrit, jips, dolomit ve
çok az manyezit de bu çökelime eşlik eden diğer minerallerdir. Bu zonda bulunan
kiltaşlarında, yapılan analizlerde zeolit mineralleri (analsim, höylandit, klinoptilolit)
içerdikleri tespit edilmiş olup, bu da birime çökelme sırasında volkanik bir katkının
olduğunu göstermektedir. İshaklı-1 sondajında tuz üyesi içerisinde net 592,65 m. kalınlık
sunan kayatuzuna yönelik olarak yapılan rezerv çalışmasında; % 96,99 NaCI tenörlü
630.164.745 ton görünür ve 1.890.494.235 ton muhtemel kayatuzu (halit) rezervi
hesaplanmıştır. İshaklı-2 sondajında ise iki seviye halinde kesilen tuz üyesi içerisinde, net
toplam olarak 161 m. kalınlık sunan kayatuzuna yönelik olarak yapılan rezerv
çalışmasında ise; % 91,62 NaCI tenörlü 99.535.513 ton görünür ve 259.623.136 ton
muhtemel kayatuzu (halit) rezervi hesaplanmıştır. İki sondaj çalışmasında kesilen net
kayatuzu kalınlıklarından yapılan rezerv çalışmalarına göre sahada % 94,3 tenörlü
729.700.258 ton görünür, 2.150.117.370 ton muhtemel kayatuzu (halit) rezervi hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11616
Rapor Adı ÇORUM-BAYAT İSHAKLI KÖYÜ AR:200709200 NO’LU RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN SAHASI
Yer - Konum ÇORUM-BAYAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2013
Yazarlar İlhan Sönmez Faruk Basa

ÇORUM-BAYAT İSHAKLI KÖYÜ AR:200709200 NO’LU RUHSAT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11616
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 236,00TL


Etiketler: ÇORUM-BAYAT İSHAKLI KÖYÜ AR:200709200 NO’LU RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİ RAPORU