• EREĞLİ-BOR NEOJEN HAVZASI BİTÜMLÜ ŞEYL RAPORU

Orta Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramaları Projesi, Genel Müdürlüğümüzün
son yıllarda önem verdiği, örtülü havzaların jeolojik özelliklerinin araştırılması,
modellenmesi ve maden potansiyellerinin araştırılmasına yönelik olarak yürüttüğü
projeler kapsamındadır.
Şekil 1: Ereğli-Bor Neojen Havzasının Orta Anadolu bölgesindeki konumu
Ereğli-Bor Neojen Havzası, Tuz Gölü Havzasının güney ve güneydoğusunda,
Konya, Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde bulunmaktadır (Şekil 1). Ereğli-Bor
Havzası, jeolojik ve çökelme ortam özellikleri dikkate alındığında kimyasal sedimanter
hammaddeler (sodyum sülfat, sölestin, lityum, bromin, iyodin, güherçile, tuz, jips /
anhidrit vb.gibi) ve diğer hammaddeler (linyit, bitümlü şeyl, vb.) bakımından önemli bir
havzadır.
Geniş ölçekli etütler; Ereğli-Bor Havzası ve yakın civarında (1 / 100 000 ölçekli M
30, M31, M32, N30, N31 M33 paftalarında); detay maden arama ve araştırma
çalışmaları, etüt ve sondaj faaliyetleri şeklinde, 1 / 25 000 ölçekli M32-b2, M32-b3, M32-
b4, M32-c1, M32-c4, M32-d2, M32-d4, M33-a4 paftaları içerisinde bulunan Niğde Bor
Kayı AR: 200801683, Niğde Bor Badak AR: 20056242, Niğde Bor Seslikaya AR:
200700864, Niğde Bor Çukurkuyu AR: 200801584, Konya-Ereğli-Yeniköy AR:
20056105, Konya Ereğli Aziziye AR: 20056102, Niğde Ulukışla Tepeköy AR: 20056109,
Konya Ereğli Aşağıgöndelen AR: 20056107, Konya Ereğli Türkmen AR: 20056243,
Niğde Bor İçmeler AR: 20056238, no’lu ruhsat sahaları içerisinde gerçekleştirilmiştir

Rapor Özellikleri
Rapor No 11620
Rapor Adı EREĞLİ-BOR NEOJEN HAVZASI BİTÜMLÜ ŞEYL DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu BİTÜMLÜ ŞEYL
Yer - Konum EREĞLİ-BOR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TEMMUZ-2012
Yazarlar Dr. Abdurrahman MURAT Mustafa KARAKAŞ Dr. Gökhan KADINKIZ

EREĞLİ-BOR NEOJEN HAVZASI BİTÜMLÜ ŞEYL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11620
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 672,00TL


Etiketler: EREĞLİ-BOR NEOJEN HAVZASI BİTÜMLÜ ŞEYL DEĞERLENDİRME RAPORU