• ÇANAKKALE-GÖKÇEADA-ZEYTİNLİK KÖY MADEN JEOLOJİSİ RAPOR

2008 yılında ruhsatı alınan sahanın, aynı yıl tamamının ( 16 km2) 1/25000
ölçekli maden jeoloji haritası yapılmıştır. Çalışmalar sırasında yoğun killi, piritli,
silisli, silis damar-damarcıklı ve polimetal cevherleşmeler için ümitli görülen altere
zonlardan 7 adet kayaç jeokimya örneği alınmıştır. 2009 yılında ruhsat sahanın
1/5000 ölçekli maden jeoloji haritası yapılarak, altere zonlardan 10 adet kayaç
jeokimya örneği, 3 adet petrografi ve 1 adet XRD örneği alınmıştır. 2010 yılında
yaklaşık 2 km2 büyüklüğündeki alterasyon zonundan 50x100 metre aralıklarla
karelaj yöntemiyle 397 adet toprak jeokimya, 2 adet kayaç jeokimya, 26 adet
XRD ve 3 adet petrografi örneği alınmıştır. Çalışmalar sonucunda alterasyon
zonu içerisinde yer yer, Au-Ag-Sb-As-Pb-Zn-Cu-Au-Mo anomalileri orataya
çıkartılmıştır. Aynı yıl içerisinde bu anomalileri kontrol etmek amacıyla sahada 3
lokasyonda toplam 840.30 metre sondaj yapılmıştır. Sondajlardan 474 adet karot
jeokimya, 13 adet mineraloji-petrografi ve 10 adet XRD numunesi alınmıştır.
2011 yılında ise sahada sondaj çalışmalarına devam edilmiş olup, 9 lokasyonda
toplam 2753.70 metre sondaj yapılmış, sondajlardan 1445 adet karot jeokimya,
19 adet mineraloji-petrografi, 5 adet XRD ve 3 adet kimyasal örnek alınmıştır.
Ruhsat sahasında görülmemesine rahmen, Gökçeada’da temeli adanın
kuzeybatısında tektonik yükselimle dar bir alanda yüzeyleyen Mesozoyik yaşlı
Çamlıca metamorfitleri oluşturmaktadır. Çamlıca metamorfitleri üzerinde denizaltı
yelpaze çökellerinden oluşan Karaağaç formasyonu uyumsuz olarak yer alır.
Çamlıca metamorfiklerini keserek Karaağaç formasyonu içerisine yerleşen
riyolitik lav, tüf ve tüfitlerden oluşan Dağiçitepe Volkanit Üyesi Gökçeada’nın en
yaşlı volkanik birimidir. Karaağaç formasyonu üzerinde uyumsuz olarak yer alan
ve Saklıliman, Ak Tepe, Yumurta Tepe, Soğucak Tepe kuzeyi, Delik Tepe,
Karaçalı Tepe arasında, Mutlu Tepe kuzeydoğusuyla Ulukaya Tepe
kuzeybatısında GB-KD uzanımlı Orta Eosen yaşlı Soğucak Formasyonu sığ
denizel kumtaşı ve resifal kireçtaşından oluşur. Soğucak Formasyonu üzerinde
uyumlu olarak yer alan Orta-Üst Eosen yaşlı Ceylan formasyonu ve Ceylan
formasyonu üzerinde de uyumlu olarak yer alan Oligosen yaşlı Mezardere
formasyonu derin denizel ortamda türbid akıntılara bağlı olarak oluşmuşlardır.
Mesozoyik ve Eosen yaşlı çökel, mağmatik, metamorfik birimleri keserek,
Eosen yaşlı çökel birimler içerisine kripdodom ve dom şeklinde yerleşen ve
çalışma sahasının bugünkü sert topoğrafyasını oluşturan Oligosen yaşlı
subvolkanitler, çalışma sahasında gözlenen ikinci mağmatik evre olup Gökçeada
Domları olarak isimlendirilmiştir. Subvolkanitlerin alt zonlarında kristalleşen ve
Tepeköy’ün kuzeybatısında Mutlu ve Kargalı Dere’de yüzeyleyen diyoritmonzodiyorit
porfirler ise Mutludere sokulumunu oluşturmaktadır. Kuvaterner
yaşlı gevşek, tutturulmamış, kum, silt, vb. çökellerden oluşan Kuvaterner yaşlı
alüvyal çökeller ve yamaç molozları kendinden önce oluşmuş tüm birimler
üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11623
Rapor Adı AR- 200805339 NO’LU DİBEK TEPE PORFİRİ BAKIR-ALTIN SAHASI (ÇANAKKALE-GÖKÇEADA-ZEYTİNLİK KÖY RUHSATI) BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum ÇANAKKALE-GÖKÇEADA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2013- ANKARA
Yazarlar Ramazan SARI Şahset KÜÇÜKEFE

ÇANAKKALE-GÖKÇEADA-ZEYTİNLİK KÖY MADEN JEOLOJİSİ RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11623
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 556,00TL


Etiketler: AR- 200805339 NO’LU DİBEK TEPE PORFİRİ BAKIR-ALTIN SAHASI (ÇANAKKALE-GÖKÇEADA-ZEYTİNLİK KÖY RUHSATI) BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU