• ERZURUM-OLUR SAHASI JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU


Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzurum İli’nde önemli olabilecek jeotermal
potansiyele sahip sahalar bulunmaktadır. Bu bölge, Doğu Pontid Tektonik Birliği içinde
yer alır ve bu birliğin genel karekterlerini taşır. Doğu Pontid Tektonik Kuşağı yörede
çalışan bütün yerbilimciler tarafından magmatik yay olarak kabul edilir. Bunlar güneyden
kuzeye doğru alçalan bir masif teşkil ederler. Bu birlik içinde KD-GB ve KB-GD fay
sistemleri hâkimdir.
Proje çalışmaları 15.09.2007 - 04.10.2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında sahada, 20 km2 1/25 000 jeoloji revizyon etüt, 20 nokta jeofizikrezistivite
ölçümü, koruma alanı ve hidrojeokimyasal çalışmalar yapılmıştır.
Erzurum İli, Olur İlçesi’ne bağlı Ilıkkaynak, Yaylabaşı ve Uzunharman köyleri
arasında yapılan jeofizik etüt çalışması ile jeolojik kaya birimlerin toplam kalınlığını
bulmak, tektonik yapıyı aydınlatmak, sıcak akışkanın jeolojik yapıyla olan ilişkisini
kurarak, alandaki jeotermal sistemi açıklamak ve sınırlarını belirlemek hedeflenmiştir.
İnceleme alanı ve çevresinde jeolojik olarak, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı
birimler bulunmaktadır. Bölgenin temel kayaçlarını Mesozoyik yaşlı volkanik kayaçlar
oluşturur. Güncel alüvyon ve yamaç molozları da bu birimleri uyumsuz olarak örterler.
Ilıkkaynak, Yaylabaşı ve Uzunharman köyleri arasında mevcut 4 adet kaynak
bulunmaktadır. Kaynaklar envanter kayıtlarına tek sıcak ve tek debi olarak geçmiş.
Yapılan eski ölçümde sıcaklık 37, debi ise 2 l/s olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma
esnasında kaynaklarda yenilenen bu ölçülere ait veriler Çizelge 1’de sunulmuştur.
Olur jeotermal sahasındaki sular, alanda yüzeyleyen Oğuzkent Volkaniti (sütunsal
bazaltlar) ile Sarıbaşak formasyonu kontağından ve yaklaşık K-G yönlü oblik fay boyunca
yüzeye çıkmaktadır.
Olur sahası, örtü kayası olan kapalı jeotermal sistem özelliğine sahiptir. Bu nedenle
de ciddi anlamda kirletici unsurlarla karşı karşıya değildir.
Sahasındaki sıcak sularının tümünde egemen katyon Na+, egemen anyon Cl’dür.
Sıcak suların toplam mineralizasyon değerleri 373–375 mg/l arasındadır. Langelier
Kalsiyum Denge Diyagramı’na göre, Olur sahasındaki tüm sular nötrdür.
Sahadaki sularda yapılan silis jeotermometreleri hesaplamalarında, 60–61 °C
arasında uygun kabul edilebilir rezervuar sıcaklık değerleri bulunmuştur
Olur sahasında yapılan bütün jeofizik elektrik verilerinin birbirleriyle korele
edilmesi sonucunda sahada 1. profilde 14 ve 15 noktalarında; 3. profilde 1 ve mevcut sıcak
kuyuların bulunduğu 10 noktalarında jeotermal enerji açısından uygun anomalilerin olduğu
tespit edilmiştir.
Olur jeotermal sahasında yapılan tüm jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmaların
değerlendirilmesi sonucunda sahanın geliştirilmesi ve dört farklı çıkış halinde bulunan
kaynakların tek bir kuyuda toplanması amacıyla, derinliği 600±50 m. olan bir adet
jeotermal araştırma sondajının yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11203
Rapor Adı ERZURUM-OLUR SAHASI JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum ERZURUM OLUR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM, 2009
Yazarlar Fatih Mehmet CERAN (1) Emin HÖKELEKLİ (2) Sedat ÖZTÜRK

ERZURUM-OLUR SAHASI JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11203
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 302,26TL


Etiketler: ERZURUM-OLUR SAHASI JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) ETÜT RAPORU