• Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 200804884 Ruhsat Raporu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 200804884 No.lu linyit ruhsat sahası Afyonkarahisar
ili, Dinar ilçesi, Dombay köyü sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Afyonkarahisar L24d2 paftasında yer
alır ve 1.766,25 hektarlık bir alan kaplamaktadır.
Ruhsat sahasının içinde bulunduğu mevkii Isparta dış yayının kuzeybatısında, bölgenin genel
karakterine uygun şekilde neotektonik dönem genişlemeli rejimde meydana gelen bir çöküntü alanıdır.
Göller Bölgesini şekillendiren verev atımlı fay takımları, burada kuzey – güney doğrultudaki Dombayova
grabeninin oluşumunu ve gelişimini kontrol ederler.
Temel kayaçlar Mesozoyik yaşlı mermer ve kireçtaşları olup, Paleojen denizel fasiyes kırıntılıları ile
temsil edilir. Oligosen’de orojenik hareketlerin ürünü olduğu düşünülen kaba tane egemen sedimanter
kayaçlar çökelmiştir. Miyosen, Pliyosen’de volkanik ve volkano-klastik süreçlerin de zaman zaman
egemen olduğu, karasal ve gölsel ortam ürünü çamurtaşı, marn, silttaşı, kumtaşı ve daha az miktarda
çakıltaşı istiflerinin değişik konfigürasyonlarda ardalanması ve tekrarlanması görülür.
Bu raporun konusunu teşkil eden linyit içeren birimler, söz konusu -Neojen yaşlı- neotektonik
Dombayova havzasının, kalınlığı 1.000 metreye yaklaşan Üst Miyosen – Pliyosen sedimanter dolgusu
içinde yer alır.
Bölgede 2005 yılından itibaren prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, ruhsat sahasında
2009 – 2013 yıllarında toplam derinliği 23.986,90 m olan 54 adet sondaj kuyusu açılmıştır; Bunlardan
51 tanesi üretilebilir kalınlıkta kömür kesmiştir. Kömür kesen sondajlardan alınan 186 adet kömür
numunesinden yapılan yoğunluk analizi sonuçlarına göre, ruhsat sahasındaki kömürün ortalama
yoğunluğu 1,35 ton/m3 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan sondajlarda kömüre giriş derinlikleri 65,10 – 447,70 m, çıkış derinlikleri ise 68,10 – 836,50 m
arasında olup, münferit kuyulardaki kömürlü seviyelerin toplam kalınlıkları ise 1,00 – 13,95 m arasında
değişen değerlerde tespit edilmiştir. Kuyulardaki ortalama toplam kömür kalınlığı 30,05 m’dir.
Ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 51 adet sondaj değerlendirilerek poligon
yöntemi ile 513.381.159 ton görünür linyit rezervi hesaplanmıştır.
Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılabilecek bu ruhsat sahasındaki kömürün ortalama analiz
değerleri aşağıda verilmiştir:
Orijinal
Kömürde
Havada Kuru
Kömürde
Kuru
Kömürde
Su % : 42,71 7,65 -
Kül % : 17,14 28,63 29,57
Uçucu Madde % : 28,19 44,37 -
Sabit C % : 11,96 19,35 -
Yanar S % : 0,63 1,02 -
Külde S % : 0,71 1,13 -
AID kcal/kg : 1.717 3.122 -
C: Karbon, S: Kükürt, AID: Alt Isıl Değeri (aşağı kalori)

Rapor Özellikleri
Rapor No 11632
Rapor Adı Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 200804884 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu Hazırlayanlar
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum Afyonkarahisar Dinar
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Ediz KIRMAN Seçil ÇOLAKOĞLU Yılmaz BULUT M. Mete GÜLHAN

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 200804884 Ruhsat Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11632
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.153,05TL


Etiketler: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 200804884 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu Hazırlayanlar