• AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR 200804881 RUHSAT  RAPOR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 200804881 No.lu linyit ruhsat sahası Afyonkarahisar
ili, Dinar ilçesi, Cumhuriyet köyü sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Afyonkarahisar L24d2 ve c1
paftalarında yer alır ve 787,5 hektarlık bir alan kaplamaktadır.
Ruhsat sahasının içinde bulunduğu mevkii Isparta dış yayının kuzeybatısında, bölgenin genel
karakterine uygun şekilde neotektonik dönem genişlemeli rejimde meydana gelen bir çöküntü alanıdır.
Göller Bölgesini şekillendiren verev atımlı fay takımları, burada kuzey – güney doğrultudaki Dombayova
grabeninin oluşumunu ve gelişimini kontrol ederler.
Temel kayaçlar Mesozoyik yaşlı mermer ve kireçtaşları olup, Paleojen denizel fasiyes kırıntılıları ile
temsil edilir. Oligosen’de orojenik hareketlerin ürünü olduğu düşünülen kaba tane egemen sedimanter
kayaçlar çökelmiştir. Miyosen, Pliyosen’de volkanik ve volkano-klastik süreçlerin de zaman zaman
egemen olduğu, karasal ve gölsel ortam ürünü çamurtaşı, marn, silttaşı, kumtaşı ve daha az miktarda
çakıltaşı istiflerinin değişik konfigürasyonlarda ardalanması ve tekrarlanması görülür.
Bu raporun konusunu teşkil eden linyit içeren birimler, söz konusu -Neojen yaşlı- neotektonik
Dombayova havzasının, kalınlığı 1.000 metreye yaklaşan Üst Miyosen – Pliyosen sedimanter dolgusu
içinde yer alır.
Bölgede 2005 yılından itibaren prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, ruhsat sahasında
2009 – 2012 yıllarında toplam derinliği 3.040,10 m olan 10 adet sondaj kuyusu açılmıştır; Bunlardan 8
tanesi üretilebilir kalınlıkta kömür kesmiştir. Kömür kesen sondajlardan alınan 12 adet kömür
numunesinden yapılan yoğunluk analizi sonuçlarına göre, ruhsat sahasındaki kömürün ortalama
yoğunluğu 1,30 ton/m3 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan sondajlarda kömüre giriş derinlikleri 117,00 – 225,00 m, çıkış derinlikleri ise 162,00 – 306,00 m
arasında olup, münferit kuyulardaki kömürlü seviyelerin toplam kalınlıkları ise 1,00 – 13,95 m arasında
değişen değerlerde tespit edilmiştir. Kuyulardaki ortalama toplam kömür kalınlığı 5,71 m’dir.
Ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 8 adet sondaj değerlendirilerek poligon
yöntemi ile 15.661.010 ton görünür linyit rezervi hesaplanmıştır.
Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılabilecek bu ruhsat sahasındaki kömürün ortalama analiz
değerleri aşağıda verilmiştir:
Orijinal
Kömürde
Havada Kuru
Kömürde
Kuru
Kömürde
Su % : 44,75 6,53 -
Kül % : 19,17 32,17 35,57
Uçucu Madde % : 25,17 42,76 -
Sabit C % : 10,90 18,53 -
Yanar S % : 0,59 1,02 -
Külde S % : 0,80 1,34 -
AID kcal/kg : 1670 3246 -
C: Karbon, S: Kükürt, AID: Alt Isıl Değeri (aşağı kalori)

Rapor Özellikleri
Rapor No 11634
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİ 200804881 RUHSAT NO.LU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE REZERV RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR DİNAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Ediz KIRMAN Nur ARICI Mahir SEZGİN H. Tuba DUYGULU

AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR 200804881 RUHSAT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11634
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 310,24TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİ 200804881 RUHSAT NO.LU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE REZERV RAPORU