• DENİZLİ-SARAYKÖY-AKKÖY-SIĞMA JEOTERMAL ETÜT RAPORU

“Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları ve Saha geliştirme Projeleri”
kapsamında yapılan jeotermal enerji arama amaçlı bu çalışma, 2008-33-13.04-d ve bu
projenin devamı olan 2009-33-13.04 proje numaralarıyla gerçekleştirilmiştir.
Jeolojik etüt çalışmaları, ruhsat sahalarının Çürüksu Çayı ve Büyük Menderes
Nehri’nin alüvyonlarıyla kaplı olması sebebiyle, havza kenarlarında yer alan jeolojik
birimlerin değerlendirilmesi şeklinde biraz daha geniş tutularak gerçekleştirilmiştir.
Ruhsat alanları ve civarında yapılan detay jeolojik çalışmalara göre, istifin en alt
seviyelerini Menderes Masifi olarak adlandırılan metamorfikler oluşturur. Bu
metamorfiklerin en alt seviyesini gnayslar oluşturur. Gnaysların üzerine muhtelif
litolojilerdeki şistler, şistlerin üzerine mermer-şist ardalanması ve mermer
litolojilerindeki birimler gelir. Ruhsat alanı içerisinde mostraları yoktur. Ancak,
jeotermal sistem içerisinde rezervuar kaya özelliklerini taşıması nedeniyle, çalışmalar
içerisinde sık sık bahsedilecektir. Menderes Masifi metamorfikleri etüt çalışmalarında
temel kayalar olarak değerlendirilmiştir. Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi kayaçları
üzerine, Senozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar uyumsuzlukla oturur. Senozoyik
kayaçları, stratigrafik konumlarına göre yaşlıdan gence doğru, Kızılburun Formasyonu,
Sazak Formasyonu, Kolonkaya Formasyonu ve Tosunlar Formasyonu olarak
adlandırılan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı sedimanter kayaçlar ile Kuvaterner yaşlı
Kumluca Formasyonu, traverten, eski alüvyon ve güncel alüvyonlar olarak
ayırtlanmıştır (Şimşek, 1984).
Proje jeofizik etüt çalışmaları, ruhsatlı alanlar baz alınarak gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalarda, bölge ve civarında daha önceki yıllarda alınmış ölçüler de göz önüne
alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Yapılan jeoloji ve jeofizik değerlendirmeler sonucunda; J-433/B (AR: 6) ve J-
433/C (AR: 7) numaralı jeotermal sahalarda üç adet sondaj önerilmiştir.
Ruhsat
Sahası
Lokasyon
(DES) Pafta No
Y
(Sağa)
X
(Yukarı)
Z
(Kot)
Sondaj
Derinliği (m)
J-433/C (AR: 7) Sığma (S-16) M 21 b2 06 69314 41 96700 245 m 1.500±250
J-433/C (AR: 7) Sığma (S-19) M 21 b2 06 69467 41 97501 204 m 1.500±250
J-433/B (AR: 6) Akköy (A-50) M 21 b2 06 73524 42 07002 150 m 1.750±250

Rapor Özellikleri
Rapor No 11638
Rapor Adı DENİZLİ-SARAYKÖY-AKKÖY-SIĞMA CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA (J-433/B (AR: 6) VE J-433/C (AR: 7)) AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum DENİZLİ SARAYKÖY AKKÖY SIĞMA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2013
Yazarlar Vatan DEMİREL Mustafa DESTUR Recai KARLI Sinan KELEŞ

DENİZLİ-SARAYKÖY-AKKÖY-SIĞMA JEOTERMAL ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11638
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 167,07TL


Etiketler: DENİZLİ-SARAYKÖY-AKKÖY-SIĞMA CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA (J-433/B (AR: 6) VE J-433/C (AR: 7)) AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU