• DENİZLİ-SARAYKÖY (KIZILDERE)- BULDAN-ALAŞEHİR JEOLOJİ VE JEOFİZİK RAPORU

"Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları ve Saha Geliştirme Projeleri"
kapsamında yapılan jeotermal enerji arama amaçlı bu çalışma, 2008-33-13.04-d ve bu
projenin devamı olan 2009-33-13.04 proje numaralarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu proje
çalışmaları Denizli iline bağlı Sarayköy ve Buldan ilçeleri civarı ve Denizli ili Buldan
ilçesi ile Manisa ili Alaşehir ilçesi arasında kalan alanları kapsayan, 1/25.000 ölçekli M-
21 a2, b1, b2, L-20 b2, b3, L-21 a1, a4, c1, c2, c3, c4, d2, d3 numaralı paftalar
içerisinde yapılmıştır (Ek-1, 2). Bu paftalar içerisinde Sarayköy-Tekkehamam J-559/D
(AR: 14), Buharkent-Kızıldere J-559/E, Akköy J-433/B, Sarayköy-Sığma J-433/C (AR:
7), Buldan-Bölmekaya J-526/B (AR: 12), Buldan-Merkez J-526/A (AR: 11), Alaşehir-
Sarıkız J-464 (AR: 16) ve Sarıgöl J-516 (AR: 9) jeotermal ruhsatlı sahalar yer alır.
Ayrıca Buldan ve Sarıgöl arasında kalan bölgeler de bu projeler kapsamında
araştırılmıştır. Çalışılan saha ve alanların geniş olması nedeniyle, bu projeye ait
çalışmalar iki rapor halinde hazırlanmıştır. Bu rapor Sarayköy-Tekkehamam J-559/D
(AR: 14), Buharkent-Kızıldere J-559/E, Buldan-Bölmekaya J-526/B (AR: 12), Buldan-
Merkez J-526/A (AR: 11), Alaşehir-Sarıkız J-464 (AR: 16) ve Sarıgöl J-516 (AR: 9)
jeotermal ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeoloji ve jeofizik çalışmaları için
hazırlanmıştır. Akköy J-433/B (AR: 6) ve Sarayköy-Sığma J-433/C (AR: 7) no.lu ruhsat
sahaları ile ilgili çalışmalar ise ayrı bir rapor halinde düzenlenmiştir. Jeofizik çalışmalar
kapsamında ayrıca 1/100.000 ölçekli L 21 paftası üzerinde araştırma amaçlı ölçüler de
alınmıştır.
Çalışma alanı çok geniş ve farklı bölgeleri kapsamakta olup, bu nedenle çalışma
alanı içerisinde farklı jeolojik istiflerin ve jeotermal sistemlerin varlığı söz konusudur.
Bundan dolayı haritalama çalışmalarında birbirlerini karşılayan birimler tek formasyon
adı altında haritalanmıştır.
Uzun yıllardır birçok amaçla çalışılan bu bölgenin temelini, Menderes Masifi
olarak adlandırılan ve Paleozoyik yaştaki metamorfik kayaç grupları oluşturur. Bu
metamorfik kayaçların bilinen en alt seviyesini gnayslar oluştururken, gnayslar üzerine
muhtelif şistler ve mermerler gelir. Menderes Masifi kayaları üzerine Senozoyik
birimleri uyumsuzlukla oturur. Senozoyik birimleri, Şimşek (1984) tarafından yaşlıdan
gence doğru Kızılburun, Sazak, Kolonkaya, Tosunlar ve Kumluca Formasyonları adı
altında incelenmiştir. Söz konusu bu formasyonlar Kumluca formasyonu hariç Üst
Miyosen-Pliyosen yaş aralığında çökelmişlerdir. Kumluca formasyonu ise Kuvaterner
yaşlıdır. Bu birimler üzerine uyumsuzlukla yine Kuvaterner yaşlı travertenler ve güncel
alüvyonlar gelir.
Gerçekleştirilen jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları sonuçlarının değerlendirilmesi
neticesinde, çalışma alanı içindeki ruhsat sahalarında dört adet sondaj önerilmiştir.
Saha Adı (DES noktası) Y (Sağa) X (Yukarı) Z (m)
Öneri Sondaj
Derinliği (m)
Alaşehir Sahası (AL-8) 0630410 4247730 201 1.500±200
Kızıldere Sahası (D-18) 0659061 4205024 440 450±50
Buldan Sahası (BN-65, BN-67) 0661775 4211300 505
Buldan Barajı (S-96) 0663330 4222900 503 450±50

Rapor Özellikleri
Rapor No 11639
Rapor Adı DENİZLİ-SARAYKÖY (KIZILDERE)-BULDAN CİVARI VE BULDAN-ALAŞEHİR ARASINDA YER ALAN JEOTERMAL RUHSAT SAHALARINA (J-464 (AR: 16), J-516 (AR: 9), J-559/D (AR: 14), J-559/E, J-526/B (AR: 12), J-526/A (AR: 11)) AİT JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum DENİZLİ SARAYKÖY (KIZILDERE) BULDAN ALAŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2013
Yazarlar Vatan DEMİREL Mustafa DESTUR Recai KARLI Sinan KELEŞ

DENİZLİ-SARAYKÖY (KIZILDERE)- BULDAN-ALAŞEHİR JEOLOJİ VE JEOFİZİK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11639
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 399,15TL


Etiketler: DENİZLİ-SARAYKÖY (KIZILDERE)-BULDAN CİVARI VE BULDAN-ALAŞEHİR ARASINDA YER ALAN JEOTERMAL RUHSAT SAHALARINA (J-464 (AR: 16), J-516 (AR: 9), J-559/D (AR: 14), J-559/E, J-526/B (AR: 12), J-526/A (AR: 11)) AİT JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU