• DENİZLİ-SARAYKÖY-TEKKEHAMAM DST-2011/11T SICAK SU RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Dairesi koordinatörlüğünde, 2011-33-13.04.3 özel kod numaralı “Denizli-Aydın ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında, Denizli (Sarayköy) ilçesinde yer alan J-559/D (AR: 14) numaralı jeotermal ruhsat sahasında bir adet sıcak su sondajı açılmıştır.
Ruhsat alanı ve civarında Paleozoyik yaşlı metamorfiklerle, Senozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar yer alır. Paleozoyik kayaçlar gnays, mermer ve muhtelif şistlerdir. Daha önceki yapılan çalışmalarda (Şimşek, 1984) Paleozoyik yaşlı birimler, Menderes Masifi olarak adlandırılmıştır. Menderes Masifi metamorfikleri üzerine diskordansla oturan Senozoyik yaşlı istif ise Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı sedimanter kayaçlar ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlardan oluşmaktadır. Üst Miyosen-Pliyosen yaş aralığı verilen istif, tabanda kumtaşı, konglomera ve kumlu kiltaşı ve silttaşları ile başlar. Daha üst seviyelere doğru kireçtaşı, kiltaşı, killi-kumlu kireçtaşı, marn; kumtaşı-silttaşı-kireçtaşı-marn; çakıltaşı, konglomera, kiltaşı, kil, silttaşı litolojisinde kendini gösterir. Bunlar, yaşlıdan gence doğru sıralandığında; Kızılburun Formasyonu, Sazak Formasyonu, Kolonkaya Formasyonu ve Tosunlar Formasyonu olarak adlandırılmıştır. İstifin en üst seviyesinde alüvyonlar yer alır (Şimşek, 1984).
DST-2011/11T kod numarasıyla yapılan sondaj 2.100 m’de durdurulmuş ve kuyu içi jeofizik log ölçüleri alınmıştır. Kuyu içi log ölçüleri ve kuyu takip bilgileri birlikte yorumlanarak teçhiz yapılmıştır. Kuyunun teçhiz edilmesinden sonra, kademeli olarak kompresörle üretim yaptırılmıştır.
Daha sonra, kuyunun geliştirilmesine yönelik enjeksiyon ve asitleme çalışmaları yapılarak, tekrar kademeli olarak kompresörle üretim yaptırılmıştır. Yapılan kompresör ve üretim testleri sonucunda;
- Maksimum kuyu içi sıcaklığı : 149,25 0C (2.040 m’deki statik sıcaklık)
- Kuyu ağzı sıcaklığı : 72 0C
- Kompresör debisi : 6 l/s değerleri elde edilmiştir.
Water loss testi, ortalama 20 bar WHP basıncında ve 10 l/s debide yapılmış olup rezervuarın 1.150-1.450 m’ye kadar olduğunu göstermiştir.
Saha ve kuyu geliştirilmeye uygun görünmektedir.
DST-2011/11T jeotermal araştırma kuyusundan alınan su numunesinin kimyasal analizinden elde edilen sonuç; üretilen suyun karışık bileşimli sular olduğunu göstermiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11640
Rapor Adı DENİZLİ-SARAYKÖY-TEKKEHAMAM DST-2011/11T SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL KUYU
Yer - Konum DENİZLİ SARAYKÖY TEKKEHAMAM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2013
Yazarlar Vatan DEMİREL Hasan YILDIZ Ahmet UTAR Hüseyin DÜNYA

DENİZLİ-SARAYKÖY-TEKKEHAMAM DST-2011/11T SICAK SU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11640
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 74,00TL


Etiketler: DENİZLİ-SARAYKÖY-TEKKEHAMAM DST-2011/11T SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU