• AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI-SORKUN-BAŞTEPE KUYU BİTİRME RAPORU

Afyon ilinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda birçok
jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Afyon ve Civarı Jeotermal Enerji
Aramaları Projesi kapsamında Sandıklı-Sorkun (AR: 175) ve Sandıklı-Baştepe (AR:
176) arama ruhsatlarında yapılan jeotermal etüt ve jeofizik çalışmaları neticesinde;
Sandıklı-Baştepe ruhsatı içinde yer alan Koçgazi köyü Güvendik Mevkiinde bir adet
jeotermal amaçlı sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanınında temelde Paleozoyik yaşlı Kestel Formasyonu’na ait
Kocayayla Porfiroid üyesi, üzerinde Koçgazi Filliti/Metabazalt Tabakası, onun üzerinde
de Hüdai Kuvarsit üyesi yeralmaktadır. Mesozoyik yaşlı Karatepe Verrucano
Formasyonu alttaki Kestel Formasyonu ile diskordanslı geçiş göstermektedir. Bu
birimin üzerinde Akdağ Kireçtaşı Formasyonu yerleşmiştir. Alttaki birimler ile
diskordan ilişki gösteren Soğucak Tüf üyesinin (Miyosen yaşlı) üzerinde Üst Miyosen
Sandıklı (Kaplıca) üyesi ve onun da üzerinde Hamamçay Pliyosen üyesi yer almaktadır.
Üye mertebesindeki bu üç birim Sandıklı Formasyonu’na aittir. Tüm bu birimler üzerine
uyumsuz olarak alüvyon gelmektedir.
Isı kaynağı olarak, ruhsat alanındaki Soğucak Tüf Üyesi ve ruhsat alanı dışında
Sandıklı’nın özellikle doğu ve kuzeydoğusunda geniş yayılım gösteren lav tüf ve tüfit
ile ifade edilen volkaniklerin oluşumuna neden olan ve hala ısısını kaybetmemiş
yeraltındaki magma odaları düşünülmektedir. Rezervuar kaya ise Paleozoyik yaşlı
Kestel Formasyonu’na ait Kocayayla Porfiroid Üyesi ve Koçgazi Filliti/Metabazalt
tabakası içindeki kırıklı ve çatlaklı zonlardır. ASK-2011/25 sondajında kesilmemiş
olmasına rağmen sahada bulunan Hüdai Kuvarsitleri de rezervuar özellik
taşımaktadırlar. Örtü kayayı ise Üst Miyosen Sandıklı (Kaplıca) Üyesi ve Pliyosen yaşlı
Hamamçay Üyesi’nin kiltaşı, çamurtaşı, marnlı seviyeleridir.
Gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeokimyasal ve jeofizik çalışmalarının
değerlendirilmesi sonucunda AR: 176 no.lu ruhsat alanında belirlenen lokasyonda bir
adet jeotermal araştırma sondajı (ASK-2011/25) yapılmıştır. Tespit edilen lokasyonda;
Sandıklı Koçgazi’de yapılan sondajlı arama çalışmasında kuyudan 20 l/s (kompresörle)
debide ve 53 0C sıcaklığında su elde edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11642
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI-SORKUN (AR:175) VE SANDIKLI-BAŞTEPE (AR:176) RUHSAT ALANLARININ JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ASK-2011/25 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL KUYU
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR SANDIKLI SORKUNSANDIKLI BAŞTEPE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2013
Yazarlar Kaan BEKER Engin PURTUL Selahattin KAHRAMAN Sultan BOSTAN Eşref PASLI Ragıp YILDIZ

AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI-SORKUN-BAŞTEPE KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11642
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 397,20TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI-SORKUN (AR:175) VE SANDIKLI-BAŞTEPE (AR:176) RUHSAT ALANLARININ JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ASK-2011/25 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU