• BURSA İLİ VE KENTSEL ALANLARIN YERBİLİM VERİLERİ

ÖZ
Yerbilimsel bulgular, kentsel-bölgesel planlamalarda yararlanılan en önemli veri
grubunu oluşturmaktadır. Planlama çalışmalarının başlangıç aşamasında, yerbilimsel
verilerin karar vericilere sunulması, bu verilerin planlama ve uygulama sürecine
katılmasını sağlayacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde yapılan bu çalışma ile Bursa İli’nin
bölgesel arazi kullanım planlamalarında yararlanılacak temel yerbilim verileri
araştırılmıştır.
Proje çalışmaları, 1/150 000 ve 1/25 000 ölçeklerinde, yürütülmüştür. 1/150 000
ölçekli araştırmalar İl genelinde 10 891 km2 alanda, 1/25 000 ölçekli araştırmalar ise Bursa
İl Merkezi ve çevresi ile ilçe merkezleri ve çevrelerinde yapılmıştır.
İl genelinde (1/150 000 ölçekli) jeoloji, hidrojeoloji ve doğal afet kaynakları
konularında araştırmalar yapılmıştır. Jeolojik araştırmalarda kayatürleri, özellikleri ve
nitelikleri açısından tanıtılarak, İl’in jeoloji haritası hazırlanmıştır. Hidrojeolojik
çalışmalarda, İl’de yer alan kayatürleri geçirimlilikleri, gözeneklilikleri ve su tutabilme
özelliklerine göre sınıflandırılarak hidrojeoloji haritası oluşturulmuş, İl Merkezi ve
çevresindeki yeraltı ve yüzey sularının niteliklerini belirlemek amacıyla, örnekleme
çalışmaları yapılarak, hidrokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Jeodinamik süreçlere ilişkin
araştırmalarda, İl’deki kütle hareketleri türü ve aktivitelerine göre sınıflandırılarak, 1/25
000 ölçek ayrıntısında haritalanmış, yine İl ve çevresindeki diri faylar, nitelikleri ve
depremsellikleri açısından tanıtılmıştır.
Bursa kentsel alanı ve çevresi ile Kestel, Gürsu, İnegöl, Yenişehir, İznik,
Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Mustafakemelpaşa, Orhaneli, Büyükorhan,
Keles ve Harmancık ilçeleri ve çevresinde, 1/25 000 ölçekli mühendislik jeolojisi,
jeomorfoloji ve eğim analizleri konularında araştırmalar yapılmıştır. Bursa Büyükşehir
Belediyesi sınırları içinde kalan Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçeleri Bursa kentsel alanı
içinde, diğer ilçe merkezleri ve çevresi, ortaya konan yerbilimsel veriler ve doğal afet
özellikleri konularında irdelenerek, kentsel yerleşime uygunluk açısından
değerlendirilmiştir.
Yerbilimlerinin değişik disiplinleri konularında yapılan bu araştırmalar ve
konularıyla ilgili üretilen haritalar, nitelikleri ve ölçekleri bakımından, Bölge Planı,
Metropoliten İmar Planı veya Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak,
Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu formatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11163
Rapor Adı BURSA İLİ VE KENTSEL ALANLARIN (İL-İLÇE MERKEZLERİ) YERBİLİM VERİLERİ
Konu DEPREM JEOLOJİK ETÜT JEOMORFOLOJİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ YERALTI SUYU YERALTI SUYU ZEMİN MEKANİĞİ
Yer - Konum BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2009
Yazarlar Şerafettin ATEŞ Göksel MUTLU Ayla BULUT ÜSTÜN

BURSA İLİ VE KENTSEL ALANLARIN YERBİLİM VERİLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11163
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.257,38TL


Etiketler: BURSA İLİ VE KENTSEL ALANLARIN (İL-İLÇE MERKEZLERİ) YERBİLİM VERİLERİ