• TÜRKİYE REJYONAL  AKSARAY-KONYA  JEOFİZİK ETÜDÜ


Çalışmalar iki aşamalı olarak yapılmıştır. İlk çalışma 4,5 aylık bir zaman dilimininde 01 Mayıs 2008-14 Eylül 2008 tarihleri arasında 1/500.000 ölçekli Kayseri-Adana paftalarında yapılmıştır. Bu paftalarda 197 adet des noktası alınmıştır(F, G, H, İ, J Profilleri). Çalışmalar 15 Eylül 2008-31 Aralık 2008 ve 01.04.2009-30.04.2009 tarihleri arasında 1/500000 ölçekli Ankara- Konya paftalarında yapılmıştır. Bu çalışmalar ile de 197 adet des noktası alınmıştır(K, L, M, N, Y, Z, P, U Profilleri). Her 2 sahada alınan DES ölcü sayısı 394 dir. Aynı çalışma döneminde gerek Enerji Dairesi gerekse Maden Etüt Dairesince istenen ek çalışmalar ve alet testi gibi ekstra çalışmalarla 420 metre iki seviye 3 nokta(yarım schlumberger elektrot tertibi), 3900 metre 3 profil IP ve 600 metre PS çalışmasıda yapılmıştır. 1/500.000 ölçekli Kayseri-Adana paftalarında; Kuzeyde Elektrik Temeli oluşturan Ekecik Dağ’ına ait Üst Kretase-Paleosen yaşlı gabro-granotoidlerden ve Tuz gölünün güneyinden başlayarak güneye doğru Ereğli-Karapınar İlçelerinin güneyinde bulunan Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı mermer-şistlere kadar oldukca geniş nokta aralığı ve profiller şeçilerek K-G yönünde çalışma sürdürülmüştür. Ölçü aralığı yol ve jeolojik yapı dikkate alınarak 1-6 km. arasında seçilmiştir. Yapılan çalışma sonucu elde edilen DES(Düşey Elektrik Sondaj) eğrileri Elektik Yapı, Görünür Eşözdirenç ve Taban Topoğrafyası(?) şeklinde değerlendirilmeye alınmıştır.
Aksaray havzası volkano sedimanter bir havza olması nedeniyle; havzada çökelen birimlerin özdirenci, kalınlığı, derinliği ve volkanizmaların yapısal özelliği elektrik yapı kesitleri boyunca ortaya konulmuştur. Sahada çökelen gerek denizel gerekse gölsel birimler arasında özdirenç farklılığını ortaya koymak oldukca zordur. Denizel ve gölsel birimler arasındaki temel farklılık karbonat içeriğidir. Bu tespit baz alınarak elektrik yapı kesitleri çıkarılmıştır. Ayrıca sahada ekonomik değer ifade edebilecek tuz oluşumlarına yönelik olarak sondaj öneriliştir.
1/500000 ölçekli Ankara- Konya paftalarında K, L, M profilleri K-G doğrultusunda , M profili KB-GD, N profili KD-GB ve son olarak da Z, U, P profili Altınekin yolu üzerinden başlayarak KD-GB doğrultusunda alınmıştır. Konya havzasında özdirenç farklılığına göre birim ayırtlanmasına gitmek derin bir sondaj olmaması nedeniyle önemli bir sorundur. Sahada Neojen öncesi çökel birimler ardalanmalı bir yapı göstermektedir. Gerek Ardıçlı, Halıcı vb. gibi formasyonlar ve bu formasyonları oluşturan kayaçların yanal ve düşey geçişe sahip olması değerlendirmeyi olumsuzlaştırmıştır. Sahada geniş bir alanda yayılım gösteren Üst Kretase yaşlı ofiyolitik karmaşada değerlendirmeyi zorlaştırmakla birlikte, görünür eşözdirenç kesitlerindeki eş özdirenç kontur yayılımı sahanın genel yapısına ışık tutacak nitelikdedir.
Konya havzasında yürütülen bu çalışmayla jeotermal amaclı bir sondaj önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11162
Rapor Adı TÜRKİYE REJYONAL - JEOLEKTRİK HARİTALARI ÇIKARILMASI PROJESİ AKSARAY-KONYA SAHASI JEOFİZİK ETÜDÜ
Konu JEOFİZİK ÖZDİRENÇ JEOFİZİK JEOELEKTRİK JEOFİZİK REJYONAL
Yer - Konum AKSARAY-KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MART-2009
Yazarlar HAYRETTİN KARZAOĞLU A.HAMDİ GÜLŞEN ASUDE AK

TÜRKİYE REJYONAL AKSARAY-KONYA JEOFİZİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11162
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 518,50TL


Etiketler: TÜRKİYE REJYONAL - JEOLEKTRİK HARİTALARI ÇIKARILMASI PROJESİ AKSARAY-KONYA SAHASI JEOFİZİK ETÜDÜ