• İZMİR-BALÇOVA BD-11 ve BD-12 JEOTERMAL  RAPORU


İzmir-Balçova jeotermal alanında, İzmir Jeotermal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına MTA Genel Müdürlüğü tarafından, ücretli olarak üretim ve reenjeksiyon amaçlı jeotermal sondaj kuyuları ( BD-11 ve BD-12) açılmıştır.
Tektonik kontrollü olan Balçova jeotermal sahasında daha önce yapılan BD kodlu derin jeotermal sondajlarda doğu-batı doğrultulu Agamemnon-I fayı kesilmiş ve bu sondaj kuyularından sıcak su + buhar şeklinde üretimler gerçekleştirilmiştir.
BD-9 sondaj kuyusunun yaklaşık 250,00 metre doğusunda açılan BD-11 kuyusunda derinlik 1000±100 metre olarak programlanmasına rağmen Agamemnon-I fay zonunun 642,00-654,00 metreler seviyesinde kesilmesi ile kuyu 716,00 metre derinlikte sonlandırılmış ve üretime açılmıştır.
BD-11 sondajında 0,00-26,00 m’ler arasında yamaç molozu, 26,00-35,00 m’ler arasında kil (İzmir Flişi), 35,00 m’den kuyunun bitirildiği derinlik olan 716,00 m’ye kadar Üst Kretase yaşlı İzmir Flişi’ne ait metakumtaşı-metasilttaşı-metakiltaşı ardalanmasından oluşan birimler kesilmiştir.
İlerlemede izlenen kuyu verilerinin değerlendirilmesi sonucunda 324,00 metre seviyesine 13 3/8” ‘lik casing (üretim borusu) indirilip arkası yüzeye kadar çimentolanmış, 650,00 metre seviyelerinde Agamemnon-1 fayının kesildiği anlaşılmış, korelasyon için 658,00 m’de termik ve diğer jeofizik loglar alınmıştır. Kuyuda termik gradyan değerindeki artışın izlenmesi ile ilerlemeye devam edilmiş, 694,00. metrede ikinci bir fay zonunun kesilmesi ve bu seviyeden sonra kuyu içi termik değerdeki azalma ve diğer veriler dikkate alınarak üretime açılmak üzere 716,00. metrede kuyuda ilerlemeye son verilmiştir. Elde edilen veriler kuyu litolojisi ile korele edilerek 308,00-404,00 metreler arası 9 5/8” ‘lik kapalı boru (liner), 404,00-593,00 metreler arası 9 5/8”’lik filtreli boru (liner), 593,00-604,00 metreler arası 9 5/8”’lik kapalı boru (liner), 604,00-712,00 metreler arası 9 5/8” ‘lik filtreli boru (liner) ve 712,00 metreden taban derinlik olan 716,00 metreye kadar olan seviye ise 9 5/8”’ lik kapalı boru (liner) indirilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
BD-11 kuyusunun teçhiz işlemi tamamlandıktan sonra statik ve dinamik sıcaklık, statik ve dinamik basınç ölçüleri alınmış, water-loss, build up ve enjektivite testleri yapılmıştır. Bu testlerden elde edilen sonuçlar kuyuda ilerleme aşamasında alınan veri değerlerinin yorumunu desteklemektedir. Bu verilere göre BD-11 kuyusunun ana üretim zonunun 645,00-650,00 metreler seviyesinde olduğu, 690,00-698,00 metre seviyelerinde ise tali bir çatlağın kesildiği belirlenmiştir.
Kuyu testleri sırasında BD-11 kuyusunda ölçülen en yüksek kuyubaşı termik değeri 98,7 0C, 650,00 metrede (ana rezervuarda) ise 144,90 0C, debi ise kompresörle 15 atmosfer basınçla 52 l/s, artezyenik olarak 45 l/s, pompa ile (90,00 metreden) 100 l/s olarak ölçülmüştür.
BD-11 sondaj kuyusunun yaklaşık 500 metre doğusunda açılan BD-12 kuyusunda derinlik 1200±100 metre olarak programlanmasına rağmen üretim zonunun 768,00-780,00 metre seviyesinde kesilmesi ile kuyu 830,00 metre seviyesinde sonlandırılmış ve üretime açılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11153
Rapor Adı İZMİR-BALÇOVA BD-11 ve BD-12 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ SONDAJ
Yer - Konum İZMİR BALÇOVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2007
Yazarlar Süleyman YILDIZ

İZMİR-BALÇOVA BD-11 ve BD-12 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11153
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 256,00TL


Etiketler: İZMİR-BALÇOVA BD-11 ve BD-12 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU