• ORDU GÖLKÖY ÇETİLLİ (AR.91984) Pb-Zn-Cu  RAPORU

Ruhsat alanının da içerisinde yer aldığı Doğu Pontitler (Ketin-1966) mağmatik ark
özelliğinde olup, baz metal ve kıymetli metaller açısından oldukça önemli bir
potansiyele sahiptir. Özellikle Ordu yöresi damar tip cevherleşmeler açısından zengin
bir alt bölge oluşturmaktadır.
Doğu Karadeniz Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında 2003 yılında
Ordu yöresinde gerçekleştirilen genel maden prospeksiyonu çalışmaları sonucunda;
damar tip cevherleşmeler açısından potansiyel olarak görülen saha, 3 Mart 2004
tarihinde ruhsatı alınarak MTA Genel Müdürlüğü’ne kazandırılmıştır.
2004-2005 yıllarında ruhsat alanı içerisinde damar tip cevherleşmeler açısından
hedef alanları saptamak üzere 16 km²‘lik bir alanda 1/5000 ölçekli detay maden
jeolojisi harita alımı ve jeokimyasal örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2007-2008 yıllarında sahada 0.8 km²’lik bir alanda 1/2000 ölçekli topoğrafik harita,
1/2000 ölçekli detay maden jeolojisi harita alımı ve 1/5000 ölçekli maden jeolojisi
harita revizyon çalışması ile birlikte aramaya yönelik olarak 36 lokasyon ve 45 adet
kuyuda toplam 4818.95 m sondaj yapılarak 2018 adet karot örneği jeokimyasal analiz
edilmek üzere alınmıştır.
Üst Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonu içerisinde yer alan Gölköy-Çetilli
sahasındaki cevherleşmeler D-B, KD-GB ve KB-GD olmak üzere üç ayrı doğrultuda
gelişmiştir.
Cevher minerali olarak sahada; galen, sfalerit, kalkopirit, fahlerz, altın ve gümüş
mineralleri izlenmektedir. Gang mineralleri ise barit, kalsit ve kuvarstan oluşmaktadır.
Sahada izlenen alterasyonlar piritleşme, limonitleşme, hematitleşme, silisleşme ve
killeşme şeklinde gözlenmiştir.
Damar tip bir cevherleşme olan Çetilli cevherleşmesi, Çağlayan Formasyonunu
oluşturan andezitik-bazaltik karakterli volkanik kayaçlar içerisinde, sığ derinliklere
sokulum yapmış olan inrüzif kayaçlarla ilişkili olarak oluşmuştur.
Yapılan çalışmalar sonucunda Çetilli-Gölköy-Ordu, AR 91984 no.lu kurşun – çinko
– bakır sahasında; 1443 ppm Cu, 16935 ppm Pb, 24208 ppm Zn tenörlü, 116.172 ton
görünür rezerv, 1393 ppm Cu, 15240 ppm Pb, 20646 ppm Zn tenörlü 604.731 ton
muhtemel rezerv, 1541 ppm Cu, 12000 ppm Pb, 17777 ppm Zn tenörlü, 789.948 ton
mümkün rezerv hesaplanmıştır. Diğer bir deyişle % 0,14-0,15 Cu, % 1,8-2,4 Zn ve %
1,2-1,7 Pb tenör aralığında toplam 1.510.851 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv
tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11108
Rapor Adı ORDU GÖLKÖY ÇETİLLİ (AR.91984) Pb-Zn-Cu SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU
Konu BAKIR ÇİNKO KURŞUN MADEN JEOLOJİSİ REZERV RAPORU
Yer - Konum ORDU GÖLKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2009-ANKARA
Yazarlar Şenol KARSLI Zeki YILMAZ Abdullah DURSUN

ORDU GÖLKÖY ÇETİLLİ (AR.91984) Pb-Zn-Cu RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11108
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 310,16TL


Etiketler: ORDU GÖLKÖY ÇETİLLİ (AR.91984) Pb-Zn-Cu SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU