• KARAMAN (AKÇAŞEHİR) (KARAPINAR,EREĞLİ) KONYA KÖMÜR RAPORU

Bu rapora konu olan çalışma MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2010-33-13-10.1
ve 2011-33-13-10.1 proje özel kod no.larıyla Konya-Karaman kömür sahasının
hidrojeoloji etüdüne yönelik olarak yapılmıştır.
Bu projenin 2010 yılı çalışmaları, MTA tarafından, Konya-Karaman kömür
sahasının hidrojeoloji etüdüne yönelik olarak 06.05.2010-06.12.2010 tarihleri arasında
gerçekleştirilen “Konya-Karaman Kömür Sahasının Hidrojeoloji Ön Etüdü” adlı
çalışmanın arazi uygulaması özelliğindedir.
Bu projenin 2011 yılı çalışmaları ise, MTA tarafından, Konya-Karaman kömür
sahasının hidrojeoloji ön etüdüne yönelik olarak 2010 yılında gerçekleştirilen
çalışmaların detaylandırılması niteliğinde olup 12.04.2011-25.12.2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilen “Konya-Karaman Kömür Sahasının Hidrojeoloji Etüdü” adlı çalışmanın
arazi uygulaması özelliğindedir. Çalışma alanında kömür havzası ile ilgili olarak kömür
yayılım sınırı dikkate alınarak havzanın incelenmesi gerçekleştirilmiş ve çalışma
alanına ait hidrojeoloji haritası hazırlanmıştır.
Çalışma alanındaki temel kayaları Geç Permiyen-Mesozoyik yaşlı “Bolkardağı
Birliği” olarak adlandırılan kayaçlar oluşturmaktadır. Çalışma alanının güneydoğusunda
Geç Paleosen-Orta Eosen yaşlı birimler Mesozoyik yaşlı birimleri uyumsuzlukla
üzerler. Bölgede Orta-Üst Miyosen’den başlayarak Kuvaterner sonlarına kadar etkin
olan volkanizma, gölsel ve alüvyal çökeller ile birlikte bulunur (Şekil 2).
Çalışma alanında, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 7 adet ruhsat sahasında 1,831
milyon ton (Taka ve diğ., 2011 a, b, c, d, e, f, g) ve havzanın genelinde 2 milyar tonun
üzerinde kömür rezervi bulunmaktadır.
Yedi farklı grupta açılan kuyulardan periyodik seviye ölçümleri ile 7 grubun
pompaj kuyularında kompresör testleri, ayrıca 7 grupda da pompa testleri yapılmıştır.
Pompa testleri sonucunda elde edilen değerler akifer cinsine göre transmisivite
katsayısı; 305 m2/gün-8.680 m2/gün değerleri arasında bulunmuştur.
Karapınar DMİ’den alınan verilere göre havzanın sıcaklık, yağış ve buharlaşma
verileri temin edilmiştir. İnceleme alanı için uzun yıllar yılık ortalama yağış 285,1 mm,
ortalama sıcaklık 11 oC dolayındadır.
Yapılan su bilançosu hesaplamalarına göre; yıllık beslenme miktarı 364,47 x 106
m3/yıl, yeraltına süzülebilecek su miktarı 112,98 x 106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11657
Rapor Adı KARAMAN (AKÇAŞEHİR)- (KARAPINAR, EREĞLİ) KONYA KÖMÜR SAHASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu HİDROJEOLOJİ
Yer - Konum KARAMAN (AKÇAŞEHİR)- (KARAPINAR, EREĞLİ) KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi AĞUSTOS 2013
Yazarlar Kamil UÇAR Adem BAYRAM Orhan Cem ÖZERK

KARAMAN (AKÇAŞEHİR) (KARAPINAR,EREĞLİ) KONYA KÖMÜR RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11657
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 547,09TL


Etiketler: KARAMAN (AKÇAŞEHİR) (KARAPINAR, EREĞLİ) KONYA KÖMÜR SAHASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU