• MUĞLA-ORTACA-FEVZİYE O2 NOLU JEOTERMAL ETÜT RAPORU

Çalışma alanı MTA Genel Müdürlüğü’ne ait Muğla-Ortaca-Fevziye AR-02
no.lu jeotermal ruhsat sahası ve çevresini kapsamaktadır. Ruhsat sahasında 28,8 oC
sıcaklıkta ve yaklaşık 150 l/s debide jeotermal kaynak çıkışı bulunmaktadır.
Çürükardı kaynağı olarak bilinen jeotermal kaynak çıkışı üzerinde özel sektöre ait
termal havuz işletmesi bulunmaktadır.
Çalışma alanında ve çevresinde temelde Likya Napları’ndan Gülbahar napı ve
Marmaris ofiyolit napına ait birimler yüzlek vermektedir. Çalışma alanının temelinde
Üst Senoniyen yaşlı fliş karakterli Karaböğürtlen Formasyonu bulunmaktadır. Bu
birimler üzerinde Gülbahar napına ait Jura-Kretase yaşlı Orhaniye formasyonu
tektonik dokanakla bulunmaktadır. Bunun da üzerinde Alt Kretase yaşlı Marmaris
Ofiyolit napını oluşturan birimlerden olan yer yer serpantinitleşmiş, mafik ve
ultramafik kayaçlardan oluşan ve Marmaris Peridotiti olarak isimlendirilen nap
dilimi yer almaktadır. İstifin en üstünde ise Kuvaterner yaşlı alüvyon çökelleri yer
almaktadır.
Bölgede ve çevresinde hakim olarak KD-GB ve daha az olarak da KB-GD
doğrultulu faylar ile yataya yakın eğime sahip nap ve bindirme fayları
bulunmaktadır.
Çalışma alanında Likya Naplarının karbonatlı birimleri, erime boşlukları ve
fay zonlarında kırık ve çatlaklı zonlarda rezervuar özelliğe sahiptir. Denize kadar
ulaşan çoğunluğu KD-GB doğrultulu faylar boyunca deniz suyundan beslendikleri
düşünülmektedir.
Sahada yer alan sıcak ve soğuk su kaynaklarından alınan su numunelerinin
kimyasal analizleri yapılmış ve sonuçlar çeşitli diyagram ve grafiklerde
değerlendirilmiştir. Sıcak suların kökenine yaklaşımda bulunulmuş, sıcak ve soğuk
sular arasındaki karışım oranları hesaplanmıştır. IAH sınıflamasına göre
değerlendirmeye alınan soğuk su örnekleri kalsiyumlu, bikarbonatlı mineralce fakir
su, sıcak sular ise sodyumlu, klorürlü, mineralli termal sular sınıfındadır. Piper
diyagramında değerlendirildiğinde soğuk sular katyonlar bakımından 5. bölgeye
düşen, karbonat sertliği, karbonat olmayan sertlikten yüksek olan Ca-Mg-HCO3
tipinde sulardır. Tüm sıcak su örneklerinin anyon ve katyonlar bakımından deniz
suyu ile birlikte 7. bölgeye düştükleri belirlenmiştir. Bu sular NaCl tipi, deniz suları
ile aynı kökenli sular oldukları belirlenmiştir. Schoeller diyagramında ise yine sıcak
su suların tümünde baskın katyonun Na ve baskın anyonun ise Cl olduğu
görülmektedir. Bu diyagrama göre sıcak suların birbirleriyle aynı kökenli oldukları,
paralel iyon konsantrasyon dizilişleri ile deniz suyundan kaynaklandıkları
belirlenmiştir. Sıcak sularda Na ve Cl artışına bağlı, doğru orantılı sıcaklığın artığı
belirlenmiştir. Bu durumun bir karışıma işaret ettiği ortaya konmuştur. Analiz
sonuçlarına göre alandan alınan sıcak sulara soğuk su karışım oranları
hesaplanmıştır. Köyceğiz ve Ortaca sahalarından alınan sıcak su örneklerinin Na-Cl
tipinde ve deniz suyu bileşimine çok yakın sular oldukları, değişik oranlarda taze su
karışımı olduğu belirlenmiştir. Yapılan karışım hesaplamalarında sularda Na-Cl
miktarı arttıkça sıcaklığın arttığı görülmüştür. Bu da orijinal suyun deniz suyu
olduğunu göstermektedir. Bu hesaplamalar sonucunda derinlerde hiç karışımın
olmadığı rezervuar koşullarına ulaşılması durumunda 46,5 oC sıcaklığa
ulaşılabileceği hesaplanmıştır. Ana kaynak olarak deniz suyundan beslenmiş, yağış
sularından kısmen ve değişik oranlarda etkilenen, N-Cl tipinde sıcak sulardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11658
Rapor Adı MUĞLA-ORTACA-FEVZİYE O2 NOLU JEOTERMAL RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum MUĞLA ORTACA FEVZİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TEMMUZ 2013
Yazarlar MUSA BURÇAK GÜRSEL ARSLAN ABDULLAH YILMAZ

MUĞLA-ORTACA-FEVZİYE O2 NOLU JEOTERMAL ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11658
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,22TL


Etiketler: MUĞLA-ORTACA-FEVZİYE O2 NOLU JEOTERMAL RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU