• AFYONKARAHİSAR MERKEZ-ÇIKRIK-SUSUZ İSCEHİSAR JEOTE.SONDAJI

Afyon ilinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda bir çok
jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Afyon ve Civarı Jeotermal Enerji
Aramaları Projesi kapsamında Çıkrık (AR: 185), Susuz (AR: 186) ve İscehisar (AR:
187) jeotermal arama ruhsat sahalarında jeotermal etüt ve jeofizik çalışmaları ve
neticesinde de Merkez-Çıkrık ruhsatı içinde yer alan Çıkrık Beldesi’nin doğusunda,
Kepez Tepe Mevkiinde 1 adet jeotermal amaçlı sondaj çalışması AMÇ 2011/26
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanınında temelde Paleozoyik yaşlı Afyon Metamorfitleri’ne ait
Doğanlar Şistleri ve Deliktaş Metakonglomerası yer almaktadır. Üzerlerinde
uyumsuzlukla, genel olarak olarak marn, kil, silt, kum-kumtaşı, çakıltaşı, kireçtaşı ve
tüf, konglomera, bazalt gibi farklı volkanik malzeme içeriğine sahip Gebeciler
Formasyonu’nun üyeleri alttan üste doğru; Özburun Marn Üyesi, Seydiler Tüf ve
Aglomeraları, Akpınar Kireçtaşı Üyesi, Erdemir Konglomera Üyesi, Karakaya Bazaltı
ve Feleli Marn Üyesi olarak istiflenmiştir. Tüm bu birimler üzerine alüvyon yelpazesi
ve alüvyon uyumsuz olarak gelmektedir.
Proje etüt (jeoloji-jeofizik) çalışmaları ışığında tespit edilen lokasyonda; AR:185
no.lu Çıkrık sahasında yapılan sondajlı arama çalışması (AMÇ-2011/26) 550,00 m’de
tamamlanmıştır.
AMÇ-2011/26 jeotermal sondajında ilk iki metrelik toprak örtüden sonra 2,00-
10,00 metreler arasında Seydiler Volkanik Tüfü’ne ait birimler, 10,00-243,50 metreler
arasında Özburun Marn Üyesi’ne ait konglomera kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve marnlar,
243,50-550,00 metreler arasında ise Doğanlar Şistleri’ne ait yeşilimsi gri renkli şist
(kuvars+klorit+serizit+mikaşist) ve kuvarsitler kesilmiştir.
Sondajda yüzeyden itibaren 171/2” çaplı matkap ile 62,00 metre derinliğe kadar
ilerleme işlemi devam etmiş ve 60 metre derinliğe 133/8” kaynaklı boru inilmiştir. 62,00
metreden 245 metreye kadar 121/4” çaplı matkap ile ilerleme yapılıp 243,50 metre
derinliğe 95/8” çaplı üretim boruları indirilmiştir. 245 metreden 550 metre derinliğe
kadar 81/2” matkap ile ilerlenmiştir.
AMÇ-2011/26 jeotermal kuyusunda 245,00 m’de termik, rezistivite, gamma ray
-neutron, 550,00 m’de ise gamma ray–neutron, rezistivite, caliper ve termik loglar
alınmıştır.
Kuyu takip bilgileri ve jeofizik kuyu içi log ölçülerine ilişkin verilerin birlikte
değerlendirilmesi sonucu kuyuya liner üretim borularının inilmesine gerek olmadığı
kararı verilmiş ve kuyu geliştirme ve üretim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Artezyenik
üretime sahip olmayan kuyudan 13 l/s (kompresörle) debide ve 26,5 0C sıcaklığında su
elde edilmiştir. Alınan kuyu içi jeofizik ölçümlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri
550 metre derinlikte sirkülasyondan hemen sonra beklemesiz alınan log ölçüsü
neticesinde ölçülen 30,61 0C değeridir.


 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11671
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ-ÇIKRIK (AR:185), MERKEZ-SUSUZ (AR:186) VE İSCEHİSAR (AR:187) RUHSAT ALANLARININ JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE AMÇ-2011/26 JEOTERMAL SONDAJI
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM 2013
Yazarlar Kaan BEKER Engin PURTUL Selahattin KAHRAMAN Emin HÖKELEKLİ Sultan BOSTAN Eşref PASLI Ragıp YILDIZ

AFYONKARAHİSAR MERKEZ-ÇIKRIK-SUSUZ İSCEHİSAR JEOTE.SONDAJI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11671
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 327,22TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ-ÇIKRIK (AR:185), MERKEZ-SUSUZ (AR:186) VE İSCEHİSAR (AR:187) RUHSAT ALANLARININ JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE AMÇ-2011/26 JEOTERMAL SONDAJI