• HATAY-ERZİN AR:31/2009-8 VE OSMANİYE-AKYAR AR: 80/2009-01 NO.LU JEOTERMAL

Çalışma sahası içerisinde gözlenen en yaşlı birimler ofiyolitik kayaçlardan oluşan karmaşıkla başlamaktadır. Sonrasında ise bu birimler uyumsuzlukla Kuvaterner yaşlı alüvyon ve traverten çökelleri ile üzerlenmektedir.
Etüt çalışmalarında jeolojik olarak hedef seçilen alanlarda, alan daraltmak amacı ile öncelikle Jeofizik AMT/MT çalışmaları yapılmış olup sonrasında umutlu görülen alanlar ise jeofizik DES yöntemi ile detaylandırılmıştır.
Çalışma alanında sıcaklıkları 14,5 °C ile 31,7 °C değişen kaynaklar mevcuttur. Bu kaynakların 8 adedinden detay kimyasal analiz için numune alınmıştır. Yapılan çalışmalarda bu suların elektriksel iletkenliklerinin (EC) 635 ile 6.840 μS/cm arasında değişmekte olduğu ve suların pH’larının ise 6,5 ile 7,9 arasında değiştiği anlaşılmıştır. Toplam mineral içeriği ise 643,34 mg/l ile 7.105,60 mg/l arasında değişmektedir. Alınan numunelerden HE-1, 3 ve 5 sıcak, HE-1, 3, 5, 6 ve 7 numaralı numuneler mineralli sular sınıfına girmektedir. HE-2, 4 ve 8 numaralı numuneler ise mineralce fakir soğuk sulardır.
Kaynaklardan alınan numuneler Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre değerlendirildiğinde; HE-1 ve 3 numaralı örneklerin “magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, sıcak ve mineralli su”; HE-2 numaralı örneğin “magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir soğuk su”; HE-4 ve 8 numaralı örneklerin “magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, mineralce fakir soğuk su”; HE-5 numaralı örneğin “magnezyumlu, bikarbonatlı, sıcak ve mineralli su”; HE-6 numaralı örneğin “magnezyumlu, bikarbonatlı, mineralli soğuk su”; HE-7 numaralı örneğin ise “magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, mineralli soğuk su” olduğu görülmüştür.
Kimyasal analiz sonuçlarına göre çizilen yarı logaritmik Schoeller diyagramı incelendiğinde tüm suların hemen hemen benzer özellikler sergileyen “Magnezyum bikarbonatlı” sular olduğu anlaşılmıştır.
Çalışma sahasında bir jeotermal sistemi oluşturan dört ana unsur (Isıtıcı kaya, beslenme alanı, rezervuar kaya ve örtü kaya) hakkında kısmen detay çalışmalar yapılabilmiş olmasına karşın olumsuz doğa koşullarından dolayı Osmaniye-Akyar AR: 80-2009/01 ruhsatında çalışmalar sınırlı kalmıştır. Çalışma alanı ile sınırlandırılmak zorunda kalınan sınırlı jeolojik ve jeofizik AMT/MT ile jeofizik DES çalışmalar sonucunda ısı kaynağının yeri ve türü hakkında net veriler elde edilememiştir. Bunun için daha detay ve daha geniş çaplı radyoaktivite, gaz, jeokimyasal vb. çalışmaların yapılması gerekmektedir. Jeotermal sistemdeki rezervuarın ise (1) kırık/çatlak hatları boyunca meydana gelen porozite/permeabilite ve (2) karmaşık içindeki kireçtaşı bloklarının içerisindeki ilksel veya ikincil porozite/permeabilite ile oluştuğu düşünülmüştür. Sistemdeki beslenme kaynağını çalışma alanının kuzey doğusundaki Amanos Dağları boyunca bölgede yüzeyleyen kireçtaşlarından süzülen meteorik suların, örtü kayayı ise killi seviyeler içeren alüvyon ve ofiyolitlerin oluşturduğu düşünülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11684
Rapor Adı HATAY-ERZİN AR: 31/2009-8 VE OSMANİYE-AKYAR AR: 80/2009-01 NO.LU JEOTERMAL RUHSATLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum HATAY ERZİN OSMANİYE AKYAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi KASIM 2013
Yazarlar Aydın ÇİÇEK Ünsal TURALI Güvenç DEMİRKIRAN Orhan ATAMAN Mustafa DESTUR Levent BAKAR Taner BEKÂR Sultan BOSTAN Ömer HACISALİHOĞLU Ergün MANAV Orhan KILINÇ

HATAY-ERZİN AR:31/2009-8 VE OSMANİYE-AKYAR AR: 80/2009-01 NO.LU JEOTERMAL

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11684
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 192,00TL


Etiketler: HATAY-ERZİN AR: 31/2009-8 VE OSMANİYE-AKYAR AR: 80/2009-01 NO.LU JEOTERMAL RUHSATLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU