• Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 201201257 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Raporu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 201201257 No.lu linyit ruhsat sahası
Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Gökgöl köyü sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Uşak L24 d1
paftalarında yer alır ve 969,87 hektarlık bir alan kaplamaktadır.
Bu saha Çivril Graben Sistemi içinde yer alır. Sistemin kuzey kenarı ana faylar, güney kenarı
ise bunların antitetik yapılarıyla sınırlıdır. Bu sistem kuzeydoğu uzanımlı batı kesiminde diri
faylarla kontrol edilmektedir. Temel kayaçlar Mesozoyik yaşlı mermer ve kireç taşlarıyla
temsil edilir. Miyosen, Pliyosen’de volkanik ve volkana – sedimanter süreçlerinde zaman
zaman egemen olduğu karasal ve gölsel ortam ürünü litolojik birimlerle temsil edilir.
Bu raporun konusunu teşkil eden linyit içeren birimler söz konusu neojen yaşlı neotektonik
Çivril Graben Havzasının kalınlığı 1000 metreye yaklaşan Pliyosen yaşlı sedimanter dolgu
içinde yer alır.
Bölgede 2005 yılından itibaren prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, Ruhsat
sahasında 2013 yılında toplam derinliği 865 m olan 2 adet sondaj kuyusu(Ç-39, Ç-40) açılmış
olup iki kuyuda sırasıyla 7.70m ve 0.65m kalınlıkta kömür kesmiştir. Bu sondajlardan alınan 2
adet kömür numunesinden yoğunluk tayini yapılmıştır. Bu ruhsat ve mücavir ruhsat
sahalarında yapılan sondajlardan alınan 35.80 m kalınlığında, 35 adet kömür numunesinin
yoğunluk tayini 1,30 ton/m3 olarak hesaplanmıştır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11691
Rapor Adı Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 201201257 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Jeoloji ve Kaynak Raporu
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum Afyonkarahisar DinaR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Metin ÖZDEMİR Nur ARICI Çisem Neval KARATAŞ M. Mete GÜLHAN

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 201201257 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11691
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 167,04TL


Etiketler: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi 201201257 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Jeoloji ve Kaynak Raporu