• Denizli İli, Çivril İlçesi 200811175 Ruhsat No.lu Linyit Raporu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 200811175 No.lu linyit ruhsat sahası Denizli ili, Çivril
ilçesi, Yeniköy sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Uşak L23b3 ve b4 paftalarında yer alır ve 1962,5
hektarlık bir alan kaplamaktadır
Bu saha Çivril Graben Sistemi içinde yer alır. Sistemin kuzey kenarı ana faylar, güney kenarı ise bunların
antitetik yapılarıyla sınırlıdır. Bu sistem kuzeydoğu uzanımlı batı kesiminde diri faylarla kontrol
edilmektedir. Temel kayaçlar Mesozoyik yaşlı mermer ve kireç taşlarıyla temsil edilir. Miyosen,
Pliyosen’de volkanik ve volkana – sedimanter süreçlerinde zaman zaman egemen olduğu karasal ve
gölsel ortam ürünü litolojik birimlerle temsil edilir.
Bu raporun konusunu teşkil eden linyit içeren birimler söz konusu neojen yaşlı neotektonik Çivril
Graben Havzasının kalınlığı 1000 metreye yaklaşan Pliyosen yaşlı sedimanter dolgu içinde yer alır.
Ruhsat sahasında 2009 yılında toplam derinliği 2.780,50 m olan 7 adet sondaj kuyusu açılmıştır;
Bunlardan biri (Ç-4) kömür kesmemiş, 6 sondaj toplam 0,50 m ile 8,80 m arasında değişen kalınlıklarda
kömür kesmiştir. Bu ruhsat ve mücavir ruhsat sahalarında yapılan sondajlardan alınan 35.80 m
kalınlığında, 35 adet kömür numunesinin yoğunluk tayini 1,30 ton/m3 olarak hesaplanmıştır.
Ruhsat sahasındaki kömürün ortalama kalınlığı 3,69 m’dir.
Ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 6 adet sondaj değerlendirilerek poligon yöntemi ile 14.550.512 ton ‘’görünür kaynak’’ linyit hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11696
Rapor Adı Denizli İli, Çivril İlçesi 200811175 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Jeoloji ve Kaynak Raporu
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum Denizli Çivril
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Metin ÖZDEMİR Seçil ÇOLAKOĞLU Mahir SEZGİN M. Mete GÜLHAN

Denizli İli, Çivril İlçesi 200811175 Ruhsat No.lu Linyit Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11696
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 156,12TL


Etiketler: Denizli İli, Çivril İlçesi 200811175 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Jeoloji ve Kaynak Raporu