• Denizli İli, Çardak İlçesi 201004759 Ruhsat No.lu Raporu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 201004759 No.lu linyit ruhsat sahası Denizli İli, Çardak
İlçesi, Gemiş Köyü sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Denizli M23 a3, b4 paftasında yer alır ve 562,55
hektarlık bir alan kaplamaktadır.
İlgili ruhsat sahası kuzeydoğu – güneybatı ve batı uzanımlı Acıgöl Grabeninin güney kesiminde yer alır.
Havzanın temeli otokton kaya birlikleri olan Triyas-Jura ve Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarıdır. Likya
naplarına ait olan ofiyolitik kayaçlar da allokton temeli meydana getirirler. Eosen ve Oligosen’de derin
deniz sedimanter birimleri çakıltaşları ile üzerlenir. Geç Miyosen gölsel birimler uyumsuzlukla bu temeli
örterler. En üstte yine uyumsuz olarak Pliyo-Kuvaterner gölsel birimler mostra verirler.
Bu raporun konusunu teşkil eden linyit içeren birimler, söz konusu Acıgöl havzasının, kalınlığı 1.000
metreye yaklaşan Pliyosen sedimanter dolgusu içinde yer alır.
Bölgede 2005 yılından itibaren prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, ruhsat sahasında
2011 – 2013 yıllarında toplam derinliği 11.718,30 m olan 17 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bunlardan
14 tanesi üretilebilir kalınlıkta kömür kesmiştir. Kömür kesen 14 adet sondajdan alınan 76.00 m
kalınlığındaki 29 adet kömür numunesinden yapılan yoğunluk analizi sonuçlarına göre, ruhsat
sahasındaki kömürün ortalama yoğunluğu 1,40 ton/m3 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan sondajlarda kömüre giriş derinlikleri 475,90 – 643,10 m, çıkış derinlikleri ise 478,10 – 692,20 m
arasında olup, münferit kuyulardaki kömürlü seviyelerin toplam kalınlıkları ise 0,80 – 14,85 m arasında
değişen değerlerde tespit edilmiştir. Ruhsat sahasındaki kömürün ortalama kalınlığı 6,76 m’dir.
Ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 14 adet sondaj değerlendirilerek poligon
yöntemi ile 25.629.098 ton görünür linyit rezervi hesaplanmıştır.
Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılabilecek bu ruhsat sahasındaki kömürün ortalama analiz
değerleri aşağıda verilmiştir:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 201004759 No.lu linyit ruhsat sahası Denizli İli, Çardak
İlçesi, Gemiş Köyü sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Denizli M23 a3, b4 paftasında yer alır ve 562,55
hektarlık bir alan kaplamaktadır.
İlgili ruhsat sahası kuzeydoğu – güneybatı ve batı uzanımlı Acıgöl Grabeninin güney kesiminde yer alır.
Havzanın temeli otokton kaya birlikleri olan Triyas-Jura ve Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarıdır. Likya
naplarına ait olan ofiyolitik kayaçlar da allokton temeli meydana getirirler. Eosen ve Oligosen’de derin
deniz sedimanter birimleri çakıltaşları ile üzerlenir. Geç Miyosen gölsel birimler uyumsuzlukla bu temeli
örterler. En üstte yine uyumsuz olarak Pliyo-Kuvaterner gölsel birimler mostra verirler.
Bu raporun konusunu teşkil eden linyit içeren birimler, söz konusu Acıgöl havzasının, kalınlığı 1.000
metreye yaklaşan Pliyosen sedimanter dolgusu içinde yer alır.
Bölgede 2005 yılından itibaren prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, ruhsat sahasında
2011 – 2013 yıllarında toplam derinliği 11.718,30 m olan 17 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bunlardan
14 tanesi üretilebilir kalınlıkta kömür kesmiştir. Kömür kesen 14 adet sondajdan alınan 76.00 m
kalınlığındaki 29 adet kömür numunesinden yapılan yoğunluk analizi sonuçlarına göre, ruhsat
sahasındaki kömürün ortalama yoğunluğu 1,40 ton/m3 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan sondajlarda kömüre giriş derinlikleri 475,90 – 643,10 m, çıkış derinlikleri ise 478,10 – 692,20 m
arasında olup, münferit kuyulardaki kömürlü seviyelerin toplam kalınlıkları ise 0,80 – 14,85 m arasında
değişen değerlerde tespit edilmiştir. Ruhsat sahasındaki kömürün ortalama kalınlığı 6,76 m’dir.
Ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 14 adet sondaj değerlendirilerek poligon
yöntemi ile 25.629.098 ton görünür linyit rezervi hesaplanmıştır.
Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılabilecek bu ruhsat sahasındaki kömürün ortalama analiz
değerleri aşağıda verilmiştir:
Orijinal
Kömürde
Havada Kuru
Kömürde
Kuru
Kömürde
Su % : 33,29 9,42 -
Kül % : 21,34 28,87 31,78
Uçucu Madde % : 29,32 39,84 -
Sabit C % : 16,05 21,87 -
Yanar S % : 3,78 5,18 -
Külde S % : 1,53 2,07 -
AID kcal/kg : 2432 3524 -
C: Karbon,

Rapor Özellikleri
Rapor No 11700
Rapor Adı Denizli İli, Çardak İlçesi 201004759 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Buluculuk Rezerv Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum Denizli Çardak
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2013
Yazarlar Metin ÖZDEMİR Nur ARICI Çisem Neval KARATAŞ M. Mete GÜLHAN

Denizli İli, Çardak İlçesi 201004759 Ruhsat No.lu Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11700
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 289,55TL


Etiketler: Denizli İli, Çardak İlçesi 201004759 Ruhsat No.lu Linyit Sahasının Buluculuk Rezerv Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu