• Konya-Ilgın 201101028 Ruhsat No’lu Linyit Sahası Raporu

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201101028 no’lu ruhsat sahası Konya-Ilgın ilçesi
sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli ILGIN-L27-b3 paftasında 377,87 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır.
Ruhsat sahasında 2011-2012 yılları arasında sahanın jeolojik etüdü ve toplam derinliği
2736.75 metre olan 21 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan 12 adedi kömür kesmemiş, 9
adedi ise kömür kesmiştir.
Ruhsat sahasının da içinde bulunduğu alan tamamen Kuvaterner yaşlı kayaçlarla
örtülü olduğundan, havzada bulunan formasyonlara ait mostraya rastlanılmamıştır.
Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik (P-M) yaşlı kristalize kireçtaşı
kuvarsit, şist, metakumtaşı ve ofiyolitik kayaçlar oluşturur. Bu temel birimler üzerine
uyumsuz olarak Miyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, kireçtaşı, marn, kiltaşı,
tüf ve yer yer organik boyamalı killer ile merceksel linyit damarlarından oluşan Çiğil
Formasyonu (Tmç) yer alır. Çiğil Formasyonu üzerine uyumlu olarak gözlenen Pliyosen yaşlı
kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, marn, çamurtaşı, kil ve yer yer linyitli seviyelerden oluşan Dursunlu
Formasyonu (Tpld) bulunur. Dursunlu Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak Kuvaterner
yaşlı çökeller (Qal) yer alır (Şekil: 2).
201101028 nolu ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 9
adet sondajın değerlendirilmesi sonucunda 10 428 232 ton görünür kömür rezervi
hesaplanmıştır. KI-15 nolu sondaj hariç sahadaki kömür açık işletme yöntemiyle üretim
yapmaya uygun konumdadır. Sahanın toprak/ kömür oranı şev dekapajı ve KI-15 nolu sondaj
verileri hariç 4.39 m3/ton bulunmuştur.
Ayrıca açılan kuyularda 12 adet yoğunluk, 1 kuyuda (KI-30) külde majör element,
külde iz element analizleri yapılmıştır. İlgili analizler raporun sonunda verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11704
Rapor Adı Konya-Ilgın 201101028 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum Konya-Ilgın
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA, 2013
Yazarlar Mehmet TAKA Nur ARICI Mert SALMAN H.Tuba DUYGULU

Konya-Ilgın 201101028 Ruhsat No’lu Linyit Sahası Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11704
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 416,96TL


Etiketler: Konya-Ilgın 201101028 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu