• KOÇARLI-DALAMA-YENİPAZARÇİNE-KARPUZLU AYDIN MUĞLA  RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü’nün Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi
Başkanlığı’nın 2013-33-13-05 özel kod no.lu “Aydın-Muğla Neojen Havzaları Kömür
Aramaları“ projesinin 2013 yılı çalışmaları, Aydın ilinin Koçarlı, Çine ve Karpuzlu
ilçeleri ile Muğla ilinin Yatağan, Turgut, Milas ve Selimiye ilçeleri arasında etüt ve
prospeksiyon çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar; 29.07.2013 tarihinde başlayıp 31.12.2013 tarihine dek devam
etmiş olup, bu süre içinde 1/25.000 ölçekli AYDIN M19-c2, c3, AYDIN M20-d1 ve d4
paftalarında yaklaşık 500 km2 detay etüt ile 1/100.000 ölçekli AYDIN M19, AYDIN
N19 ve AYDIN N20 paftalarında yaklaşık 1500 km2 prospeksiyon yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Aydın-Çine Yöresinde yer alan ruhsat alanlarımızda 23
noktada Jeofizik DES ölçümü yapılarak, toplam derinliği 4403,80 metre olan 12 adet
Kömür Araştırma Sondajı yapılmıştır. Jeofizik DES ölçümleri sondajlar başlamadan
önce 18.06.2013-05.07.2013 tarihleri arasında yapılmıştır.
Çalışma alanında yer alan en yaşlı birimler Menderes Masifi’ne ait Paleozoyik
yaşlı şist, gnays, kuvarsit, fillit, meta kumtaşı, meta silttaşı, meta granit ve
mermerlerden oluşan metamorfiklerdir. Metamorfikler üzerine uyumsuz olarak Alt
Miyosen-Pliyosen yaş aralığında çökelmiş olan Muğla Grubu kayaçları (Kuloğlu
Formasyonu, Turgut Formasyonu, Sekköy Formasyonu, Yatağan Formasyonu, Milet
Formasyonu) ile Kuvaterner yaşlı birimler gelir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11708
Rapor Adı KOÇARLI-DALAMA-YENİPAZARÇİNE- KARPUZLU (AYDIN), TURGUT-SELİMİYE (MUĞLA) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR PROSPEKSİYON RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum AYDIN KOÇARLI DALAMA YENİPAZAR ÇİNE KARPUZLU MUĞLA TURGUT SELİMİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2014
Yazarlar Süleyman DÜMENCİ Hüseyin AYDIN Şinasi SÖZERİ Bekir Sıtkı YILDIZ Barış YOLALAN

KOÇARLI-DALAMA-YENİPAZARÇİNE-KARPUZLU AYDIN MUĞLA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11708
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 336,03TL


Etiketler: KOÇARLI-DALAMA-YENİPAZARÇİNE- KARPUZLU (AYDIN), TURGUT-SELİMİYE (MUĞLA) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR PROSPEKSİYON RAPORU