• BALIKESİR BİGADİÇ-HİSARKÖY(AR:10/0017) VE BİGADİÇ ADALI-ÇERİBAŞI (AR:10/0022) KUYU BİTİRME RAPORU

Çalışma alanında temeli çalışma alanı dışında mostra veren Menderes masifinin
kuzey kanadına ait Prekambriyen-Alt Paleozoyik yaşlı gnays (gözlü gnays, migmatitik
gnays, granitik gnays, milonitik gnays) ve migmatitler oluşturmaktadır. Bunun üzerinde
Üst Paleozoyik-Orta Triyas yaşlı granatlı mikaşistlerle başlayan, üste doğru kuvarsit,
kuvars şist, kalkşist, biyotit granat şist, mikaşist-mermer ardalanması ile devam eden
mikaşist-mermer ardalanması ile devam eden ve en üstte Üst Triyas-Meastrihtiyen yaşlı,
gri, siyah ve beyaz bantlı, şist ara seviyeleri içeren kristalize, dolomitik kireçtaşı
ardalanması (Budağan kireçtaşı formasyonu) ile son bulan Menderes masifinin örtü şist
ve karbonatları yer almaktadır. Çalışma alanı dışında yüzeyleyen bu birimler üzerinde
yataya yakın tektonik dokanakla (bindirme) kristalize kireçtaşı ve mermer blok ve
olistolitleri içeren serpantinitleşmiş mafik-ultramafik kayaçlardan oluşan Dağardı
melanjı yer alır. Bu temel kayaçlar Orta Eosen-Alt Miyosen yaşlı Alaçam granitoidi
tarafından kesilmektedir. Temel birimler üzerinde diskordansla Alt Miyosen yaşlı,
karasal fasiyeste gelişmiş, çok iri blok ve çakıllardan oluşan, sıkı karbonat çimentolu,
kırmızı-bordo renkli, melanj, gnays ve şist-mermer çakıllarından oluşan konglomeralar
yer almaktadır. Bunun üzerinde birbirleri ile yanal ve düşey yönde geçişli olarak
Miyosen yaşlı sedimanter (gölsel-karasal) ve bunlarla yaşıt volkanik kayaçlar yer
almaktadır. Bu istif (gölsel-karasal) alttan üste doğru birbiriyle yanal ve düşey yönde
geçişli olarak, silttaşı, tüf, tüfit, marn, killi kireçtaşı, kireçtaşı, borat çökelleri (İskeleköy
çevresi), tüf, tüfit, kiltaşı, killi kireçtaşı ve yer yer opalli silisifiye kireçtaşı
seviyelerinden oluşmaktadır. Volkanik birimler ise dasitik tüf, dasit, andezit ve bazalt
şeklindedir. İstifin en üstünde ise Kuvaterner yaşlı alüvyon çökelleri diskordan olarak
bulunmaktadır.
Sahada Prekambriyen-Orta Triyas yaşlı gnays ve şistlerden oluşan temel
birimlerinin kırıklı zonları, Üst Triyas-Alt Kretase yaşlı kristalize kireçtaşları, melanja
ait pelajik kireçtaşları ve Alt Miyosen yaşlı bloklu konglomeraların rezervuarı,
Miyosen yaşlı killi çökeller ile tüf karakterli volkanitlerin ise örtü kayacını oluşturduğu
düşünülmektedir.
Jeolojik çalışmalara göre KB-GD ve KD-GB uzanımlı çok sayıda doğrultu
atımlı, çoğunlukla oblik özellikte faylar ile normal faylar yer almaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11709
Rapor Adı BALIKESİR BİGADİÇ-HİSARKÖY (AR: 10/0017) VE BİGADİÇ ADALI-ÇERİBAŞI (AR: 10/0022) JEOTERMAL SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGD-1, BGD-2 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT SONDAJ
Yer - Konum BALIKESİR BİGADİÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2014
Yazarlar Musa BURÇAK Ali Rıza KILIÇ Altan İÇERLER

BALIKESİR BİGADİÇ-HİSARKÖY(AR:10/0017) VE BİGADİÇ ADALI-ÇERİBAŞI (AR:10/0022) KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11709
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 450,80TL


Etiketler: BALIKESİR BİGADİÇ-HİSARKÖY (AR: 10/0017) VE BİGADİÇ ADALI-ÇERİBAŞI (AR: 10/0022) JEOTERMAL SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGD-1, BGD-2 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU