• YOZGAT-ÇAYIRALAN-ALİDEMİRCİ AR: 23 VE YOZGAT-ÇAYIRALAN-KALETEPE AR: 22 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE YÇA-2010/18 GRADYAN SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, jeotermal kaynaklar açısından zengin sayılabilecek konumdadır. Orta Anadolu Bölgesi içinde yer alan Yozgat ili ve çevresinde de önemli jeotermal potansiyele sahip sahalar bulunmaktadır. Bu bölge Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın sınırlarını çizdiği Anadolu Bloğu’nun ortasında yer almaktadır. Yozgat ili ve çevresindeki önemli jeotermal potansiyele sahip sahalar; bölgenin güneydoğusunda yer alan Boğazlıyan-Cavlak (40,5 ºC), Boğazlıyan-Uzunlu (29 ºC) ve Sarıkaya (48 ºC), doğusunda yer alan Akdağmadeni-Karadikmen (38 ºC), Sorgun (73 ºC) ve Saraykent-Karamağara (46 ºC) ile güneybatısında yer alan Yerköy-Güven (45 ºC) jeotermal sahalarıdır.
MTA tarafından daha önceki yıllarda Yozgat ili jeotermal sahalarında jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Bu proje kapsamında çalışılan AR: 23 no.lu Yozgat-Çayıralan-Alidemirci ve AR: 22 no.lu Yozgat-Çayıralan-Kaletepe jeotermal ruhsat sahalarında herhangi bir sıcak su kaynağı bulunmamaktadır.
Ruhsat alanları ve çevresinde jeolojik olarak, temelde Paleozoyik yaşlı Akdağ Masifi’nin kalın ve yaygın yüzeylenimleri görülür. Üst Kretase yaşlı Alidemirci Granitoyidi masifi keserek yerleşmiştir. Bunların üzerine açısal uyumsuzlukla, taban konglomerasıyla başlayan Eosen yaşlı Çayraz formasyonunu oluşturan volkano-sedimanter birimler gelir. Eosen yaşlı birimleri ve Akdağ Masifi’ni açısal uyumsuzlukla Orta-Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kızılırmak formasyonu örter. Tüm bu birimler üzerineise Kuvaterner yaşlı alüvyon gelir.
AR: 23 no.lu Yozgat-Çayıralan-Alidemirci ve AR: 22 no.lu Yozgat-Çayıralan-Kaletepe ruhsat sahasındaki suların toplam mineralizasyon değerleri 381,44-543,35 mg/l arasındadır. Çayıralan-Alidemirci ruhsat sahasından alınan YÇA-1 no.lu numune Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına göre kalsiyumlu, mağnezyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir soğuk sular sınıfına girerken, Alidemirci ve Kaletepe sahalarından alınan diğer 5 numune kalsiyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir soğuk sular sınıfında yer alır.
 

YOZGAT-ÇAYIRALAN-ALİDEMİRCİ AR: 23 VE YOZGAT-ÇAYIRALAN-KALETEPE AR: 22 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE YÇA-2010/18 GRADYAN SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11711
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 284,00TL


Etiketler: YOZGAT-ÇAYIRALAN-ALİDEMİRCİ AR: 23 VE YOZGAT-ÇAYIRALAN-KALETEPE AR: 22 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE YÇA-2010/18 GRADYAN SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU