• TORBALI-KEMALPAŞA (İZMİR) SAHASI JEOTERMAL JEOFİZİK RAPORU

Bu inceleme; İzmir ili Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri sınırları içinde kalan
jeotermal sahanın jeotermal potansiyelini ortaya koyabilmek ve jeotermal akışkan
üretimine yönelik sondaj lokasyonu belirlemek amacıyla 2006 yılında MTA projesi
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla sahada jeotermal jeolojisi, jeofizik ve
jeokimyasal çalışmalar yapılmıştır.
Bölgenin jeolojik istifinde en altta Bayındır formasyonu olarak adlandırılan
Menderes Masifi’ne ait Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar bulunur. Metamorfik
serinin üzerinde yer alan Mesozoyik yaşlı Kayaaltı formasyonuna ait dolomit, kalkşist
ve şist düzeyleri içeren mermerlerden sonra tektonik dokanakla İzmir-Ankara zonuna ait
ve İzmir flişi olarak adlandırılan birim gelir. Çalışma alanının bazı bölümlerinde bu
istifin üzerine yine bindirme ile Likya napları olarak adlandırılan dolomit ve dolomitik,
rekristalize kireçtaşları gelir. Bu temel kayaçların üzerine diskordansla Alt-Orta
Miyosen ve Üst Miyosen yaşlı konglomera-çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı-kiltaşı-marnkireçtaşı
birimleri gelir. Pliyosen yaşlı gevşek, az tutturulmuş çakıltaşları ve killi
kireçtaşları ile devam eden istif en üstte Kuvaterner yaşlı alüvyon, yamaç molozu ve
traverten ile son bulur.
Yapılan inceleme ve jeolojik harita alımı çalışmaları sırasında, Çamlıca köyü
civarında sıcaklıkları 25,4-54,4 oC arasında olan kuyuların bulunduğu tespit edilmiş
olup, yüzey verilerine göre çalışma alanın stratigrafisi ortaya konularak, tektonik hatlar
jeoloji haritasına işlenmiştir.
İnceleme alanının jeolojik ve jeotermal modeline yönelik veriler ve yorumlarla
birlikte jeofizik veriler, sahada yapılacak jeotermal üretim sondajının 60-70 oC
sıcaklıkta akışkan üretimi yapılabileceği bu çalışmanın önemli sonuçlarını oluşturur.
Yapılan çalışmalar sonucunda; sahanın jeolojik ve yapısal unsurlarına yönelik
yeni verilerle birlikte sahanın kuramsal jeotermal modeline yorum getirebilecek
sonuçlar elde edilmiştir. Bu verilerin ışığında sahada jeotermal akışkan elde edilmesine
yönelik olarak yapılabilecek sondaj lokasyonu ile ilgili veriler ve görüşler üretilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11718
Rapor Adı TORBALI-KEMALPAŞA (İZMİR) SAHASI JEOTERMAL JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK (MANYETOTELLÜRİK VE JEOELEKTRİK) ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum İZMİR TORBALI KEMALPAŞA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ŞUBAT 2014
Yazarlar Çetin KARAHAN Selahattin KAHRAMAN Mete YÜCEL Ali Rıza KILIÇ

TORBALI-KEMALPAŞA (İZMİR) SAHASI JEOTERMAL JEOFİZİK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11718
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 335,74TL


Etiketler: TORBALI-KEMALPAŞA (İZMİR) SAHASI JEOTERMAL JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK (MANYETOTELLÜRİK VE JEOELEKTRİK) ETÜT RAPORU