• ŞEFAATLİ-SORGUN (YOZGAT) – TERSİYER HAVZASI’NIN KÖMÜR JEOLOJİSİ VE SONDAJ RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait, Yozgat (Şefaatli) sınırları içerisinde yer alan
AR-201201250, AR-201201253, AR-201201254, AR-201201264, AR-201201278,
AR-201201314, AR: 201300522 nolu ruhsat sahaları toplam 9313.56 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır. Bu ruhsat sahalarında 2013 yılında 6 adet lokasyonda toplam 1452,50 m
sondajlı çalışma gerçekleştirilmiştir.
İnceleme alanı ve yakın civarında Üst Kretase yaşlı ofiyolitler ile Üst Kretase-
Paleosen yaşlı granit, granodiyorit, diyorit, kuvarsdiyorit ve monzonitten oluşan magmatik
kayaçlar temel birimler olarak adlandırılmış ve haritalanmıştır.
Üst Kretase ve Paleosen yaşlı kayaçların üzerinde uyumsuz olarak Eosen, Oligosen ve
Miyosen yaşlı sedimanter kayaçlar yer almakta olup, bu birimlerin üzerine Kuvaterner yaşlı
çökeller uyumsuz olarak gelmektedir.
İnceleme alanı içerisinde; kırmızı şarabi renkli konglomeralarla başlayıp üstlere doğru
çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı ve bataklık çökellerinden oluşan Alt Eosen yaşlı Baraklı
formasyonunun duraylı kesimleri, Türüdüler köyünün yaklaşık 1 km güneydoğusunda da
görüldüğü gibi kalınlıkları 0,05 m ile 1,00 m arasında killi linyit damarları içermektedir.
Çalışma alanımız Kanak senklinali kuzey ve güneyinde, Yozgat-Şefaatli arasında yer
alır. Şefaatli Tersiyer Havzası Avrasya levhasıyla, Arap – Afrika levhaları arasındaki
çarpışma sonucu güneyde Torid, kuzeyde Pontid dağ kuşakları arasında genel olarak KD –
GB uzanıma sahiptir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11720
Rapor Adı ŞEFAATLİ-SORGUN (YOZGAT) – TERSİYER HAVZASI’NIN KÖMÜR JEOLOJİSİ VE SONDAJ RAPORU
Konu KÖMÜR JEOLOJİSİ SONDAJ
Yer - Konum YOZGAT ŞEFAATLİ SORGUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA, 2014
Yazarlar Mert SALMAN Hüseyin AYDIN Süleyman DÜMENCİ Barış YOLALA B. Sıtkı YILDIZ

ŞEFAATLİ-SORGUN (YOZGAT) – TERSİYER HAVZASI’NIN KÖMÜR JEOLOJİSİ VE SONDAJ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11720
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 139,82TL


Etiketler: ŞEFAATLİ-SORGUN (YOZGAT) – TERSİYER HAVZASI’NIN KÖMÜR JEOLOJİSİ VE SONDAJ RAPORU