• Isparta-Şarkikaraağaç 201100881 Ruhsat No’lu Linyit Raporu

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201100881 no’lu ruhsat sahası Isparta-Şarkikaraağaç ilçesi
sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Afyon-L26-c4-d3 paftalarında 1725.00 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır.
Ruhsat sahasının bulunduğu alanın büyük bir bölümü Kuvaterner yaşlı çökellerle örtülü
olup, kuzeybatı kesiminde dar bir alanda kömür içeren Pliyosen yaşlı Göksöğüt Formasyonu
mostra vermektedir. Ruhsat sahasının temelini Paleozoyik-Mesozoyik (P-M) yaşlı kristalize
kireçtaşı, metakumtaşı, radyolarit, kuvarsit ve şistler ile ofiyolitik kayaçlar oluşturur. Temel
birimler üzerine uyumsuz olarak kumtaşı, silttaşı ve kiltaşından oluşan Üst Miyosen-Alt
Pliyosen yaşlı Bağkonak Formasyonu (Tb) bulunur. Bağkonak Formasyonu üzerinde uyumlu
olarak içerisinde linyit damarlarının da yer aldığı kumtaşı, kiltaşı, marn ve kireçtaşından
oluşan Göksöğüt Formasyonu (Tg) gelir. En üstte ise Kuvaterner yaşlı çökeller (Qal)
uyumsuz olarak yer alır (Şekil:2).
Ruhsat sahasında 2012-2013 yılları arasında sahanın jeolojik etüdü ve toplam derinliği
9190.75 metre olan 38 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan 6 adedi hiç kömür
kesmemiştir. 7 adedi 1.00 metrenin altında kömür kesmiş, 25 adedi ise üretilebilir kalınlıkta
kömür kesmiştir.
Ruhsat alanında yapılan sondajlarda 1-7 adet arasında değişen kömür damarı
kesilmiştir. Damar kalınlıkları 0,05 ile 6,30 metre arasında değişmekte olup kömür girişleri
25.90-237.15 metre, çıkışları ise 27.00-261.35 metre arasında değişmektedir. Sahadaki
ortalama kömür kalınlığı 4.73 metredir. Sahada yapılan sondajlardan toplam kalınlığı
152,15 metre olan 119 adet kömür numunesi alınarak tam analiz yapılmıştır.
Ruhsat sahasında yapılan ve kömür kesen 25 adet sondaj ile mücavir ruhsatta yapılan
ancak etki alanı bu ruhsatta devam eden ve kömür kesen 3 adet sondajın değerlendirilmesi
sonucunda ruhsat sahasında 49 638 575 ton görünür kömür rezervi hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11726
Rapor Adı Isparta-Şarkikaraağaç 201100881 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu LİNYİT
Yer - Konum Isparta Şarkikaraağaç
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA, 2014
Yazarlar Mehmet TAKA M. Mete Gülhan Mert SALMAN Seçil Çolakoğlu

Isparta-Şarkikaraağaç 201100881 Ruhsat No’lu Linyit Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11726
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 555,74TL


Etiketler: Isparta-Şarkikaraağaç 201100881 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu