• MALATYA-KULUNCAK-SOFULAR (AR:200901819) MADEN RAPORU / 2 ciltli

Ruhsat sahası, Malatya ili Kuluncak ilçesinin 15 km batısında bulunan Sofular
beldesinin 1 km kuzeyinde, Toros Kuşağının doğu ucunda yer almaktadır. Çalışma alanında;
Toros platformu üzerine tektonik olarak yerlesmiş olan Maestrihtiyen öncesi yaşlı ofiyolitik
kayaçlar temeli oluşturmaktadır. Üst Kretase yaşlı magmatik kayaçlar ile Miyosen yaşlı
volkanitler sahada gözlenen magmatik aktiviteyi karakterize ederler. Bunların üzerine ise
posttektonik havza çökelleri uyumsuz bir biçimde gelmektedir Cevherleşmeler, ruhsat
sahasında KB-GD doğrultulu tektonik hatlarla uyumluluk göstermektedir. Ruhsat sahası ve
çevresinde belirlenen cevherleşme; Üst Kretase yaşlı trakit- trakiandezit (Latit?) türü
kayaçların, Üst Kretase-Paleosen yaşlı alkali mağmatizmaya bağlı hidrotermal süreçlerin
etkisi sonucunda metasomatizmaya uğradığı seviyelerde, yer yer masif çoğunlukla da
dissemine şekilde kütle geometrisine sahip FeO cevherleşmesidir. Cevherleşme, ruhsat
sahasında genel olarak metasomatik zon (sodi-potasik alterasyon) içerisinde yoğun olarak da
manyetit saçınımları, yer yer de manyetit damarları ve damarcıkları şeklinde gözlenmektedir.
Fe cevherleşmesi manyetit≥hematit şeklinde cevher mineral parajenezi sunmaktadır.
Analiz sonuçları buradaki cevherleşmenin Fe açısından önemli olabileceğini göstermiş
ve ruhsat sahasında jeofizik (manyaetik ve gravite) çalışmaları ile birlikte 16 adet sondaj
gerçekleştirilerek sahadaki Fe cevherleşmesi görünür hale getirilmiştir. AR:200901819 nolu
ruhsat sahasında ;
% 13,90 Fe tenörlü 240.152.535 ton Görünür Rezerv
% 14,05 Fe tenörlü 286.063.400 ton Muhtemel Rezerv
% 13,98 Fe tenörlü 526.215.935 ton Görünür + Muhtemel Rezerv tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11727
Rapor Adı MALATYA-KULUNCAK- SOFULAR (AR: 200901819) DEMİR SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum MALATYA KULUNCAK SOFULAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2014

MALATYA-KULUNCAK-SOFULAR (AR:200901819) MADEN RAPORU / 2 ciltli

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11727
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.694,82TL


Etiketler: MALATYA-KULUNCAK- SOFULAR (AR: 200901819) DEMİR SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU CİLT 1