• MALATYA-KULUNCAK-SOFULAR (AR: 201100423) DEMİR RAPORU

Ruhsat sahası, Malatya ili Kuluncak ilçesinin 15 km batısında bulunan Sofular
beldesinin 1 km kuzeyinde, Toros Kuşağının doğu ucunda yer almaktadır. Çalışma alanında;
Toros platformu üzerine tektonik olarak yerlesmiş olan Maestrihtiyen öncesi yaşlı ofiyolitik
kayaçlar temeli oluşturmaktadır. Üst Kretase yaşlı magmatik kayaçlar ile Miyosen yaşlı
volkanitler sahada gözlenen magmatik aktiviteyi karakterize ederler. Bunların üzerine ise
posttektonik havza çökelleri uyumsuz bir biçimde gelmektedir Cevherleşmeler, ruhsat
sahasında KB-GD doğrultulu tektonik hatlarla uyumluluk göstermektedir. Ruhsat sahası ve
çevresinde belirlenen cevherleşme; Üst Kretase yaşlı trakit-trakiandezit (Latit?) türü
kayaçların, Üst Kretase-Paleosen yaşlı alkali mağmatizmaya bağlı hidrotermal süreçlerin
etkisi sonucunda metasomatizmaya uğradığı seviyelerde, yer yer masif, çoğunlukla da
dissemine şekilde kütle geometrisine sahip FeO cevherleşmesidir. Cevherleşme, ruhsat
sahasında genel olarak metasomatik zon (sodi-potasik alterasyon) içerisinde yoğun olarak da
manyetit saçınımları, yer yer de manyetit damarları ve damarcıkları şeklinde gözlenmektedir.
Fe cevherleşmesi manyetit≥hematit şeklinde cevher mineral parajenezi sunmaktadır.
Analiz sonuçları buradaki cevherleşmenin Fe açısından önemli olabileceğini göstermiş
ve ruhsat sahasında jeofizik (manyetik ve gravite) çalışmaları ile birlikte 13 adet sondaj
gerçekleştirilerek sahadaki Fe cevherleşmesi görünür hale getirilmiştir. AR:201100423 nolu
ruhsat sahasında;
% 14,55 Fe tenörlü 186.668.265 ton Görünür Rezerv
% 14,37 Fe tenörlü 609.060.340 ton Muhtemel Rezerv
% 14,41 Fe tenörlü 795.728.605 ton Görünür + Muhtemel Rezerv tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11728
Rapor Adı MALATYA-KULUNCAK- SOFULAR (AR: 201100423) DEMİR SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADENLER
Yer - Konum MALATYA-KULUNCAK- SOFULAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2014
Yazarlar Bülent KALI Abdurrahman TABLACI Remzi ERYILMAZ Serkan ÖZKÜMÜŞ Fatih PEKDEMİR Deniz CİVELEK Mete Fırat ÖNCÜ Fırat BULUT Kenan COŞKUN

MALATYA-KULUNCAK-SOFULAR (AR: 201100423) DEMİR RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11728
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.626,30TL


Etiketler: MALATYA-KULUNCAK- SOFULAR (AR: 201100423) DEMİR SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU