• OLTU-NARMAN-HORASAN (ERZURUM) YÖRELERİ KROM-NİKEL PROSPEKSİYON RAPORU

Erzurum kuzeydoğusunda, Oltu, Narman ve Horasan ilçeleri çevresindeki ofiyolitlerde
2007 yılına kadar krom-nikel cevherleşmelerine yönelik olarak prospeksiyon bazında çalışma
yapılmamıştır. Bu çalışma ile yukarıda belirtilen bölgede yer alan ofiyolitleri kapsayan,
yaklaşık 600 km2 lik bir alanın 1/25 000 ölçekli prospeksiyonu tamamlanmıştır.
Çalışmalar sonucunda sahada, değişik boyutlarda 23 adet krom ocak, yarma ve
mostrasının bulunduğu saptanmış olup, bunların saha içindeki konumları, özellikleri ve
önemleri dikkate alınarak genel değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışmalar sırasında, Kırdağ ve
çevresindeki ofiyolitler içerisinde bir kesimde, iş makinesi ile yapılan hafriyat çalışması
dışında herhangi bir madencilik çalışmasının yapılmadığı tespit edilmiştir. Burada açılmış
olan yarmada yapılan incelemelerde, 20 cm’den 1 m’ye kadar kalınlıklar sunan ve doğrultuda
50 m izlenen, masif-bantlı karakterde cevherin varlığı saptanmıştır. Bunun dışında çalışma
alanında, geçmiş yıllarda bulunan mostralar, yarmalar açılarak buradaki cevherin
alınmasından sonra terk edilmiştir. Yarma boyutları ve sayısı göz önüne alındığında bölgede
geçmiş yıllarda kayda değer bir üretimin yapılmadığı fikri edinilmiştir. Bu kesimlerden,
bölgedeki krom cevherleşmelerinin tenör aralığı hakkında bir fikir edinmek amacı ile 7 adet
kimyasal analiz amaçlı örnek alınmıştır. Bununla birlikte, inceleme alanında, peridotit türü
kayaların tropikal iklim koşullarında bozunması sonucu oluşan kimyasal kalıntı tip (lateritik)
nikel yatakları ile magmatik faaliyetlerin ofiyolitik kayaları etkilemesi sonucu oluşan sülfit tip
nikel yatakları açısından önemli bir bulgu elde edilememiştir.
Bu raporun asıl konusunu oluşturan krom-nikel cevherleşmeleri dışında, altın
cevherleşmelerine yönelik olarak alterasyon alanlarından (listvenitli ve silisli zonlardan) 45
adet jeokimyasal amaçlı numune ile prospeksiyon çalışmalarıyla birlikte yürütülen revizyon
çalışmalarını (ofiyolitlerin as birimlerine ayrılması) desteklemek için 45 adet mineralojikpetrografik
amaçlı numune derlenmiştir.
Çalışma alanındaki ofiyolitik kayaçlar, Oltu, Narman ve Horasan ilçeleri çevresinde
olmak üzere üç ayrı kesimde yüzeylemektedir. Oltu (Kırdağ) çevresinde yüzeyleyen ofiyolitik
kayaçlar, farklı litolojileri içeren iki ayrı melanj ile gabro ve peridotit kütlelerinden
oluşmaktadır. Bu birimler birbirleri ve bölgedeki diğer kayaçlar ile KB-GD doğrultulu
bindirmeli dilimler halindedir.
Narman (Karadağ) çevresinde yüzeyleyen ofiyolitik kayaçların en alt kesiminde ileri
derecede serpantinleşmiş ve yer yer milonitleşmiş ultramafik tektonitler yer alırlar. Bunlar
üzerine tektonik dokanakla gabrolar gelmektedir. En üst kesimde ise levha dayklar ile yastık
lavlardan oluşan ve mafik volkanik karmaşık olarak da adlandırılan birim, gabrolar üzerinde
geçişli olarak yer almaktadır. Bu bölgedeki ofiyolitik kayaçlar tektonik dokanaklar boyunca
listvenitleşmişlerdir.
Ofiyolitik kayaçların yüzeylediği bir diğer kesim ise Horasan İlçesi çevresidir. Bu
bölgede tabanda,peridotit, gabro, levha dayklar, yastık lavlar, epiofiyolitik örtü birimleri ve
kireçtaşı bloklarından oluşan ofiyolitik melanj yer almaktadır. Bu birim üzerine, tektonik
dokanakla dunit, verlit, klinoproksenit ve gobro ardalanmasından oluşan kümülatlar

Rapor Özellikleri
Rapor No 11730
Rapor Adı OLTU-NARMAN-HORASAN (ERZURUM) YÖRELERİ KROM-NİKEL PROSPEKSİYON RAPORU
Konu METALİK MADENLER
Yer - Konum ERZURUM OLTU NARMAN HORASAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi NKARA-2014
Yazarlar Aydın Olcay ÇOLAKOĞLU Cahit DÖNMEZ Yahya ÇİFTÇİ Hüseyin SAYAK Aytekin TÜRKEL

OLTU-NARMAN-HORASAN (ERZURUM) YÖRELERİ KROM-NİKEL PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11730
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 420,77TL


Etiketler: OLTU-NARMAN-HORASAN (ERZURUM) YÖRELERİ KROM-NİKEL PROSPEKSİYON RAPORU